Κατετέθηκε νομοσχέδιο με αυξημένες προδιαγραφές λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών

Κατατέθηκε στην Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «“Κυψέλη»” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις»
Με το νομοσχέδιο ενισχύεται η καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης, μέσω της υιοθέτησης μέτρων ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης, αλλά και να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και σε χώρους όπως οι Παιδικοί Σταθμοί και η Προσχολική Εκπαίδευση.

Για τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση εκτός από τις κτιριακές προδιαγραφές, δεν υφίστανται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθούν. Επαφίεται σε κάθε σταθμό και παιδαγωγό πώς θα διαχειριστεί τον χρόνο και τι θα προσφέρει στα παιδιά και δεν υπάρχει ενότητα και ομοιομορφία στο πρόγραμμα μεταξύ των δημοτικών σταθμών ακόμα και του ίδιου δήμου, πολλώ δε μάλλον των ιδιωτικών. Επίσης, εκτός από την υποχρεωτική παρακολούθηση από παιδίατρο, τα παιδιά δεν ελέγχονται υποχρεωτικά για άλλου είδους δυσκολίες και προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ως προς τη νοητική και ψυχική ανάπτυξή τους και επαφίεται στις γνώσεις των δασκάλων τους να αναγνωρίσουν τυχόν πρόβλημα και να ενημερώσουν τους γονείς. Επίσης δεν υφίσταται ένα ενιαίο συλλογικό όργανο για τον συντονισμό της προσχολικής αγωγής μεταξύ των συναρμοδίων υπουργείων και για την παρακολούθηση του προγράμματος «Κυψέλη».
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η σημασία της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων. Αυτό πραγματοποιείται με δύο παράλληλες δράσεις: α) την εισαγωγή ολιστικού παιδαγωγικού προγράμματος σε όλους τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας και β) την εφαρμογή ενός προγράμματος έγκαιρης διάγνωσης για αναπτυξιακές ή άλλες δυσκολίες ή αναπηρίες βρεφών και νηπίων. Παράλληλα συνιστάται για πρώτη φορά συλλογικό όργανο «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης» για τον συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου προγράμματος σε πιλοτικό και καθολικό επίπεδο.

Με άλλη διάταξη προβλέπονται και για τους φορείς/δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα ΑμεΑ, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες αντίστοιχες υποχρεώσεις με εκείνες που επιβάλλονται για πρώτη φορά στους φορείς παιδικής προστασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης∙ συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν σε κάθε νέα πρόσληψη και συνίστανται στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος να εργαστεί στους φορείς/δομές αυτές, δεν έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, που θα τον καθιστούσαν ακατάλληλο για εργασία στους συγκεκριμένους χώρους.

Επίσης με άλλη διάταξη επεκτείνεται μέχρι την 31η.12.2022 ο χρόνος εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4659/2020 (Α ́ 21), με το οποίο τέθηκε ως προϋπόθεση για την μετάταξη ή την απόσπαση των υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.) του ν. 4109/2013 (Α ́ 16) και λοιπών φορέων κοινωνικής πρόνοιας που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου, λόγω της έλλειψης προσωπικού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των εν λόγω Κέντρων και στους λοιπούς ρητά αναφερόμενους φορείς κοινωνικής πρόνοιας.

Τέλος σημαντικό είναι ότι μέσω κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δοθεί χρηματοδότηση σε μια πλειάδα νομικών μορφών, για τη δημιουργία νέων θέσεων σε όλη τη χώρα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών. Η δράση αυτή συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους σταθμούς μέσω του προγράμματος «Κυψέλη».

Το νομοσχέδιο μπορείτε να βρείτε εδώ

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=34793551-2702-4706-be5c-adab01536419