Διευκρίνιση Υπουργείου Εργασίας για τα ηλικιακά όρια στις προσλήψεις OTA

Διευκρίνιση παρείχε το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού στις προκηρύξεις του ν.2643/1998 έτους 2021
Κατόπιν αρκετών ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού, και προς αποφυγή σύγχυσης των υποψηφίων ως προς τα εν λόγω ζητούμενα κριτήρια, δεδομένου ότι για συγκεκριμένες θέσεις συνεχίζουν να υφίστανται ειδικά όρια ηλικίας (τα οποία έχουν τεθεί λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων), διευκρινίζονται τα εξής:

Αναφορικά με το σημείο 4δ. των προκηρύξεων του ΟΑΕΔ του ν.2643/1998 της 31ης Αυγούστου 2021, σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού, και ειδικότερα για τις θέσεις οι οποίες αφορούν σε ΟΤΑ, εφόσον στα σχετικά ΦΕΚ ΑΣΕΠ στα οποία παραπέμπονται οι υποψήφιοι για τα απαραίτητα προσόντα διορισμού τίθενται ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού, αυτά ισχύουν ως εξής :
Οι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις για τα ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού κατά το έτος 2021.

Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Ε-mail ::
Ε. Σιδέρη [email protected]
Γ. Κοντός [email protected]
Τηλ: 213 1516 410 και 213 1516 408