Τα έκτακτα μέτρα κατά covid-19 μέχρι 4 Οκτωβρίου

Εγινε ΦΕΚ η νέα απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.
Ο αριθμός της απόφασης είναι ο Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531 και δημοσιεύθυηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4441 Τεύχος Β’ 25 Σεπτεμβρίου 2021

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι υπάλληλοι του δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου υποπερίπτωση 2.1-2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 4011) επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Υπάλληλοι του δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου της υποπερίπτωσης 1.1-1.11 τις περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με εκείνο.

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο