Τροπολογία για την ενίσχυση των πυρόπληκτων και για τα φερτά υλικά

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της από 26 Ιουλίου 2002 Σύμβασης δωρεάς για το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στον τομέα υγείας, προβλέπονται

Η επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «arogi.gov.gr για την κρατική αρωγή και στην περιοχή της Κρήτης λόγω του σεισμού από 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών και νομικών προσώπων έναντι στεγαστική συνδρομής
Για ζημιές επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις από 3000 € μέχρι 14.000 € ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών.

Για ζημιές σε κατοικίες από 3.000 έως 14.000 € με συνολικό όριο 120.000 € για το σύνολο της πρώτης αγωγής ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών.

Για οικοσκευή φυσικών προσώπων 2.000 € 6.000 € ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών

Και 2.000 € έως 8.000 € για μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Επίσης με το άρθρο 7 της τροπολογίας προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση του άρθρου 200 του νόμου 3463 του 2006 (Α’ 114) για την κατασκευή κάθε απαιτούμενου Δημόσιου έργου (έργα οδοποιΐας, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά) στις πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς και σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας, επιτρέπεται η απευθείας δωρεάν παραχώρηση στις Περιφέρειες και τους Δήμους των φερτών υλικών τα οποία προκύπτουν κατά τις σχετικές εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων, κατόπιν αίτησης τους και με τη σύμφωνη γνώμη της οικίας Κτηματικής Υπηρεσίας

Δείτε εδώ όλη την τροπολογία