Η Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση προετοιμάζεται για ενεργό ρόλο στο COP26

Η 7η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το Green Deal Going Local επικεντρώθηκε στο ρόλο των υποεθνικών κυβερνήσεων για την αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για την νέα αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon Europe σε 100 Κλιματικά-Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030 και το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων, του μεγαλύτερου παγκόσμιου συνασπισμού δήμων στον κόσμο για την κλιματική δράση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια
με τον Virginijus Sinkevičius, Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, την ερχόμενη Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συζητήσει και θα εγκρίνει το ψήφισμά της για το COP26, το οποίο συγκεντρώνει τα βασικά μηνύματα που θα στείλουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ε.Ε. στο τραπέζι των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα αναμένεται να ξεκινήσει στη Γλασκώβη στις 31 Οκτωβρίου 2021.

Η Isabelle Boudineau (FR/PES), Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine, προήδρευσε της 7ης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας της Green Deal Going Local. Στην εισαγωγή της, η πρόεδρος της επιτροπής COTER της ΕτΠ τόνισε ότι “Σήμερα, η κλιματική κρίση αντανακλάται σε μια σοβαρή κρίση των τιμών της ενέργειας που βάζει σε δοκιμασία την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων. Οι σημερινές συζητήσεις μας έδειξαν ότι μπροστά σε αυτά τα παγκόσμια προβλήματα , πρέπει να αναπτύξουμε τοπικές λύσεις. Χάρη στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η αποστολή των 100 ουδέτερων κλιματικά πόλεων, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την οικολογική μετάβαση και έτσι να μειώσουν τον ενεργειακό λογαριασμό όλων των Ευρωπαίων, όπου κι αν κατοικούν. Αλλά αυτή η χρηματοδότηση θα είναι επαρκής μόνο εάν οι Περιφέρειες και οι Πόλεις συμμετάσχουν πλήρως στο Σχέδιο Ανάκαμψης και χρησιμοποιούν την Πολιτική Συνοχής με συνέπεια».

Η συνάντηση περιελάμβανε επίσης μια συζήτηση σχετικά με το COP26 με τον Yunus Arikan, ICLEI Διευθυντή της Παγκόσμιας Νομικής Υπεράσπισης,
ο οποίος ανέφερε ότι: “Η επιτυχία της συμφωνίας του Παρισιού εξαρτάται από την εφαρμογή της επί του πεδίου σε τοπικό επίπεδο. Κάθε έθνος πρέπει να αυξήσει τις φιλοδοξίες του για το κλίμα και να ενεργήσει εταιρικά με τις υποεθνικές αρχές. Ως μέλη του Local Governments and Municipal Authorities (LGMA), καλούμε τους συμμετέχοντες να δεσμευτούν ρητά για την πολυεπίπεδη συνεργασία. Η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την αποτελεσματική συνεργασία με τις περιφερειακές και τις δημοτικές αρχές. ” Το LGMA εκπροσώπησε δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών παγκοσμίως στη Σύμβαση -πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) από την πρώτη διάσκεψη των μερών στο COP του 1995.

Η Hanna Zdanowska (PL/EPP), Δήμαρχος του Łódź, δήλωσε: “Ως μέλος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στο COP26 στη Γλασκώβη, θα συμμετάσχω ενεργά σε διάφορες συναντήσεις για να διασφαλίσω ότι η φωνή των Δήμων και των Περιφερειών θα ακουστεί δυνατά και καθαρά. Πρέπει να πείσουμε τους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων ότι οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι μόνιμος εταίρος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κλιματικών λύσεων. Ο ρυθμός της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι επιβάλλουν την ευθύνη για την επίτευξη ενός πράσινου μετασχηματισμού και αυτός μπορεί να πετύχει μόνο εάν τοπικές και περιφερειακές αρχές γίνουν ισότιμοι εταίροι των Ηνωμένων Εθνών και των εθνικών αρχών, όσον αφορά τις κλιματικές δεσμεύσεις ».

Ο Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), Δήμαρχος του Autun και εισηγητής της ΕτΠ σχετικά με την «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 προς το COP26», δήλωσε: «Το δύσκολο φετινό πλαίσιο COP καθιστά ακόμη πιο σαφές ότι οι φιλόδοξη μείωση εκπομπών άνθρακα προς το 2030 και το 2050 αλλά και η τελική επιτυχία της Συμφωνίας του Παρισιού και των εθνικών στόχων εξαρτώνται από το τι συμβαίνει στις πόλεις και τα χωριά μας. Εμείς, ως εκπρόσωποι αυτών των εδαφών, έχουμε σημαντικό λόγο για το πώς έχει ήδη γίνει αυτή η εφαρμογή και ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να μπορούν να δράσουν οι υποεθνικές αρχές. Αυτό σκοπεύουμε να προωθήσουμε στη Γλασκώβη. “

Ο Philippe Froissard, επικεφαλής της μονάδας Future Urban and Mobility Systems στη DG Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε τη νέα αποστολή Horizon Europe σε 100 κλιματικές-ουδέτερες πόλεις έως το 2030.
Με την υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, ο Όμιλος European Investment Bank Group και ιδιώτες επενδυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην υποστήριξη 100 επιλεγμένων πόλεων για να φτάσουν στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή το δεύτερο εξάμηνο του Νοεμβρίου 2021.

Η συζήτηση για το Σύμφωνο των Δημάρχων περιελάμβανε δηλώσεις από τα μέλη της ΕτΠ Rafał Trzaskowski (PL/EPP), Δήμαρχο της Βαρσοβίας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Συμφώνου, Karlis Goldstein, μέλος του ιδιωτικού γραφείου του Επιτρόπου Simson και Laurent Bontoux, Senior Expert, Foresight , Modeling, Behavioral Insights & Design for Policy από το Joint Research Center (JRC), το οποίο μοιράστηκε τα αποτελέσματα της πρώτης στρατηγικής Προοπτικής για την Πράσινη Πόλη που διοργανώθηκε από το Σύμφωνο των Δημάρχων, το JRC και την ΕτΠ.

Γενικές πληροφορίες:

Η 26η σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών (COP 26) στη Σύμβαση -πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2021, στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Ως μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο COP26, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα είναι παρούσα στο COP26 για να υποστηρίξει ενεργά έναν ισχυρότερο ρόλο των υποεθνικών κυβερνήσεων στη διεθνή διακυβέρνηση του κλίματος.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, από τις 15.00 έως τις 16.00, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συζητήσει και θα υιοθετήσει την επίσημη θέση της σχετικά με το COP26 κατά τη διάρκεια συζήτησης της Ολομέλειας με τον Virginijus Sinkevičius, Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχέδιο ψηφίσματος των πόλεων και των περιοχών της ΕΕ σχετικά με τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα COP26.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών COP26.

Η ομάδα εργασίας της CoR’s Green Deal Going Local ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 με τρεις συγκεκριμένους στόχους: Να παρέχει μια διασταυρούμενη άποψη για τους πολυάριθμους τομείς πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και, να ενισχύσει τη θεσμική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την Πράσινη Συμφωνία τοποθετώντας τις Περιφέρειες και τους Δήμους στον πυρήνα της πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα και να συνδέσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές κατά την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης σε τοπικό επίπεδο. Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σύνθεση και τα τελευταία νέα σχετικά με την ομάδα εργασίας της CoR’s Green Deal Going Local.