Εντυπωσιακές οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΚΕΔΕ προς τους Δήμους

Τα προβλήματα και τα παράπονα της Αυτοδιοίκησης για την Κυβέρνηση είναι πολλά, αλλά δεν αφορούν την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, καθώς στον τομέα αυτόν με την υποστήριξη της Κυβέρνησης έχουν γίνει τεράστια άλματα και συνεχίζονται, ανέφερε από το βήμα του Συνεδρίου ο κ. Γιάννης Τσιάμης, Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού.

Παρουσιάζοντας το έργο που έχει γίνει για να εξοπλιστούν οι δήμοι ψηφιακά από πλευράς της ΚΕΔΕ ο κ. Τσιάμης αναφέρθηκε σε 4 ενότητες. Το έργο που έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια και οι πλατφόρμες που έχουν μπει στην υπηρεσία των Δήμων μέσω του κόμβου govHUB.gr, τις νέες υπηρεσίες που ετοιμάζονται για τους Δήμους, τα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία από την λειτουργία της ψηφιακής ΚΕΔΕ και δυστυχώς την παθογένεια της ψηφιακής άρνησης που παρουσιάζεται σε αρκετούς δήμους σήμερα και την δημιουργία Δήμων τριών ταχυτήτων.

Παρουσιάζοντας το έργο της ΚΕΔΕ ο κ. Τσιάμης ξεκίνησε από το 2017 όπου εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά η αυθεντικοποίηση των στελεχών των Δήμων ως χρήστες, αναφέρθηκε στο e-παράβολο που καθιερώθηκε το 2018 με την βοήθεια της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και έφτασε στο 2019 με την δημιουργία του Μητρώου των Φυσικών Προσώπων και τα στοιχεία κατόχων οχημάτων.
Το 2020 όπως ανέφερε η ΚΕΔΕ αντιλήφθηκε ότι δεν έχει την δυνατότητα από μόνη της να εξελίξει και να υποστηρίξει με τα δικά της μέσα, περεταίρω τον κόμβο και με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, υπέγραψε προγραμματική με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκχωρώντας σε αυτό ουσιαστικά την διαχείριση και την περεταίρω ανάπτυξη του κόμβου υπηρεσιών govHub. Ο κ. Τσιάμης σημείωσε ότι η κίνηση αυτή άλλαξε την ταχύτητα και ουσιαστικά απογείωσε τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΚΕΔΕ προς τους Δήμους.

Δημιουργήθηκαν: η Πλατφόρμα διόρθωσης τετραγωνικών (tetragonika .govapp.gr), η Πλατφόρμα Αίτησης Απαλλαγής Δ.Τ. & Μείωσης Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων (dt.govapp.gr), η Πλατφόρμα «Πέλοπας» καταγραφής αθλητικών χώρων (pelopas.govapp.gr), το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και η Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ
(aitimata.kedke.gr) για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κυρίως επιπτώσεων φυσικών καταστροφών.

Το 2021 μπήκαν ή μπαίνουν στην διάθεση των δήμων το Ε9–Περιουσιολόγιο, η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, η Ασφαλιστική Ενημερότητα και το ΠοινικόΜητρώο.

Τέλος με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφτηκε με την Κοινωνία της Πληροφορίας από το Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέας ο κόμβος govHUB.gr
αναβαθμίζει και επεκτείνεται η αρχιτεκτονική του με την Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών και την Αυτοματοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Επιδομάτων σε πληγέντες από Φυσικές Καταστροφές. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει ανάδοχος.

Ως προς τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων πέντε χρόνων, ο κ. Τσιάμης ανέφερε ότι πιστοποιήθηκαν ως χρήστες 4.416 στελέχη των ΟΤΑ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μέσα τα στελέχη ΔΕΥΑ και Νομικών Προσώπων. Πιστοποιήθηκαν επίσης 547 τρίτες εφαρμογές που έχουν την δυνατότητα να αντλούν δεδομένα μέσω microservices από τον κόμβο της ΚΕΔΕ.
Και τέλος από τους πιστοποιημένους χρήστες χρησιμοποιούνται 16 υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, για την διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των δήμων και κατ’ επέκταση του πολίτη.

Στο συνέδριο όμως ο κ. Τσιάμης ανακοίνωσε και πέντε από τις πολλές υπηρεσίες που σχεδιάζονται.
Καθώς η ενσωμάτωση του govHUB στο gov.gr έχει καταφέρει να εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα με ασφαλή διαδικασία, το govHUB θα διαλειτουργήσει με την πύλη gov.gr έτσι ώστε τα 4.416 πιστοποιημένα στελέχη ΟΤΑ θα αντλούν και να εκδίδουν όλα αυτά τα έγγραφα με την ψηφιακή τους υπογραφή.
Δηλαδή η ενημερότητα και το μητρώο θα παρέχονται μέσω των υπηρεσιών gov.gr και θα παρέχονται στους δήμους μέσω του κόμβου της ΚΕΔΕ govHUB.gr

Σχεδιάζεται και θα λειτουργήσει πλατφόρμα διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΔΕΔΗΕ και των δήμων, όπου εκτός από την αμφίδρομη on line ανταλλαγή δεδομένων δηλαδή ταυτόχρονη αλλαγή τετραγωνικών και στο δήμο και στον ΔΕΔΗΕ, θα γίνεται και αυτόματη ειδοποίηση διακοπής παροχών ρεύματος, ενώ γίνεται και προσπάθεια να καθορίζονται τα τέλη από την πλατφόρμα των δήμων και όχι από τους παρόχους όπως συμβαίνει σήμερα.

Σχεδιάζεται και προωθείται και η αυτόματη εξόφληση προμηθευτών δημοσίου.
Αφού οι υπηρεσίες των δήμων, θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία όπως ενημερότητα κλπ από τις πλατφόρμες και εξουσιοδότηση κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα μπορούν να κάνουν αυτόματη εξόφληση των προμηθευτών, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία τους και η συλλογή εγγράφων.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω IRIS – ΔΙΑΣ: Ο κ. Τσιάμης είπε ότι επιχειρείται για πρώτη φορά αυτόματο πέρασμα των χρημάτων από τον λογαριασμό του οφειλέτη στον λογαριασμό του Δήμου. Αυτό θα μπορεί στο μέλλον να λειτουργήσει και με κάθε τρίτο αποφεύγοντας τα σημερινά προβλήματα ταυτότητας πληρωμών με τις διπλοπληρωμές κλπ
Θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά με το τέλος παρεπιδημούντων αφού σήμερα σε συνεργασία με τη ΑΑΔΕ και την Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων, βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και θα βρίσκεται στην διάθεση των δήμων την 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Σε 50 δευτερόλεπτα μια επιχείρηση θα στέλνει το Φ2, θα υπολογίζεται αυτόματα το τέλος και μέσω του ΔΙΑΣ θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του Δήμου. Ο κ. Τσιάμης έδειξε και video της διαδικασίας που μπορείτε να δείτε στο σημείο 4ώρες 51 λεπτά και 29.
Εξω από την πλατφόρμα θα μπορεί επίσης ο δήμος να δει ποιες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες και τις περιοδικές δηλώσεις τους και να βεβαιώνει αυτές που δεν έχουν πληρώσει.

Στην υπόθεση όμως της ψηφιακής μετάβασης των δήμων δεν είναι όλα ρόδινα. Όπως σημείωσε ο κ. Τσιάμης υπάρχουν Δήμοι τριών ταχυτήτων και δυστυχώς αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Σε ότι αφορά στην προσαρμοστικότητα, την εναρμόνιση και την χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών μέσω συστημάτων ΒΙ για τον κάθε δήμο, ο κ. Τσιάμης χώρισε σε τρεις κατηγορίες τους Δήμους:
144 δήμοι το 44%, βρίσκονται στην μέγιστη ταχύτητα και ανταποκρίνονται σχετικά άμεσα και χωρίς δεύτερη όχληση.
103 δήμοι το 31%, βρίσκονται στην μέτρια ταχύτητα και ανταποκρίνονται μετά από πολλές υπενθυμίσεις και προσπάθειες τόσο της ΚΕΔΕ όσο και του Υπουργείου.
Υπάρχουν όμως και 83 δήμοι το 25%, που η ταχύτητά τους είναι χαμηλή και ουσιαστικά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και δεν αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.
Και δεν είναι η έλλειψη προσωπικού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σημείωσε ο κ. Τσιάμης, διότι όπως αποκάλυψε στους 83, είναι ελάχιστοι οι μικροί δήμοι. Οι 67 από αυτούς είναι μεταξύ 18.000 και 63.000 κατοίκων και το πρόβλημα ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι στην εργασιακή ψηφιακή κουλτούρα και η άρνηση στην ψηφιακή μετάβαση. Είναι βέβαια η λογική κάποιων υπαλλήλων που θεωρούν ότι η δουλειά τους γινόταν καλύτερα με τον παλιό τρόπο, αλλά ο κ. Τσιάμης ανέφερε ότι υπάρχει και μια ομάδα αιρετών που συμφωνούν μαζί τους και όπως είπε χαρακτηριστικά «μαζί με τις τρεις ταχύτητες δήμων, θα υπάρξουν και τρεις ταχύτητες πολιτών»
Τελειώνοντας την εντυπωσιακή του παρουσίαση ο κ. Τσιάμης τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού υποστήριξης help desk και εκπαίδευσης στελεχών και ζήτησε επιτακτικά να γραφτεί στις αποφάσεις του Συνεδρίου (έγινε δεκτό) όπως και ενημέρωσε ότι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ΠΕΤΑ προκειμένου να αυτή να μεταβληθεί σε μια εταιρεία αμιγώς υποστηρικτική προς τους δήμους και όχι μόνο για την ψηφιακή μετάβαση.

Δείτε την παρουσίαση του κ. Τσιάμης στο video του Συνεδρίoυ και στο σημείο 4 ώρες και 42 λεπτά.