Αναρτήθηκαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/cat-faqs/komvos-dialeitoyrgikotitas-2/ διευκρινήσεις σχετικά με την Διάκριση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών, την υποβολή αναφοράς Στοιχείων Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού, τις Αναφορές Απολογιστικών Στιχείων ΝΠΙΔ και τον Χειρισμό ΦΠΑ κατά την υποβολή των οικονομικών στοιχείων ΝΠΙΔ.

Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα αναρτήθηκαν διευκρινήσεις σε σχέση με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι στατιστικοί ανταποκριτές μετά τον ορισμό τους, όπως και διευκρινήσεις για τα θέματα που προκύπτουν με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και προβλήματα σε σχέση με τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.