Ηλεκτρονική διαβούλευση της στρατηγικής για την έξυπνη και κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα

Στο Δήμο Καλαμάτας, σε εξέλιξη είναι η ηλεκτρονική διαβούλευση της στρατηγικής για την έξυπνη και κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί σε συμμετοχή όλους τους πολίτες και φορείς, για τη συνδιαμόρφωση της στρατηγικής, που θα ακολουθηθεί την επόμενη περίοδο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον της περιοχής, μπορούν να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια κλιματική κρίση, συνεχίζοντας την οδό της ευημερίας.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου 2021. Τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση την ίδια ημέρα και ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Άξονες Διαβούλευσης έχουν ως εξής:

Μεταφορές – Αστική Κινητικότητα
Κτήρια – Εγκαταστάσεις
Ενέργεια – Περιβάλλον
Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Περιβάλλον
Κυκλική Οικονομία & Διαχείριση Αποβλήτων
Ανθεκτικότητα της Πόλης και Σχετικές Υποδομές
Οικονομία & Κοινωνία
Διεύθυνση για συμμετοχή στη διαβούλευση ιστοσελίδα mission.kalamata.gr