Πειθαρχικός κίνδυνος σε όσους δεν καταχωρίζουν τα στοιχεία για τα διαγνωστικά τεστ

Τον κίνδυνο πειθαρχικών ευθυνών στις Υπηρεσίες που δεν καταχωρίζουν τα στοιχεία των υπαλλήλων που υποχρεούνται σε διαγνωστικά τεστ υπενθυμίζει με την 64η εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Το Υπουργείο υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4674) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.», για την εφαρμογή της οποίας δόθηκαν οδηγίες με την 63η εγκύκλιο.

Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι Υπηρεσίες δεν καταχωρίζουν ή δεν καταχωρίζουν με ορθό τρόπο στην μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου υπενθυμίζεται εκ νέου ότι τα εν λόγω στοιχεία καταχωρίζονται στην μικροεφαρμογή ως εξής:
Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19.
Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19.
Αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19.

Αποκλειστικά και μόνο τα ως άνω πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται εφεξής από τις Υπηρεσίες μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, απολογιστικά για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα λοιπά πεδία της μικροεφαρμογής εξακολουθούν να πρέπει να συμπληρώνονται σε ημερήσια βάση. Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα εβδομάδα και το αργότερο έως την Τετάρτη 20/10/2021 οι Υπηρεσίες θα συμπληρώσουν τα εν λόγω στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την συμπλήρωση των ως άνω σχετικών πεδίων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο