31 Οκτωβρίου λήγει η υποβολή αιτήσεων για τους δήμους με πρακτικές Road Safety

Το Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας της ΕΕ αναδεικνύει τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή μέτρων, στο πνεύμα της διεθνώς αναγνωρισμένης ιδέας του «Safe System», για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Για φέτος η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31 Οκτωβρίου 2021.

Τι είναι το Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας της ΕΕ;
Το EU Urban Road Safety Award υπογραμμίζει τη συμβολή των τοπικών αρχών στη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων.

Επιβραβεύει τα εξαιρετικά και καινοτόμα επιτεύγματα των τοπικών αρχών στον τομέα της οδικής ασφάλειας και ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη.

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις της Ευρώπης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδίως για το γεγονός ότι το 38% των θανάτων προέρχεται από τροχαία ατυχήματα και περισσότερο από το 50% των σοβαρών τροχαίων τραυματισμών συμβαίνουν σε αστικούς δρόμους, το βραβείο επιβραβεύει τις τοπικές αρχές για την υιοθέτηση ολιστικών πολιτικών – μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στο πνεύμα της διεθνώς αναγνωρισμένης ιδέας του «Safe System».

Ειδικά προωθεί καλές πρακτικές μέσω του Good practice guidelines

και του Guidelines for a road safety commitment

Σε αντίθεση με τα βραβεία SUMP, το EU Urban Road Safety Award δεν επιβραβεύει σχέδια, αλλά συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί σε τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αυτά τα μέτρα μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες πτυχές της οδικής ασφάλειας, για παράδειγμα βελτιωμένη υποδομή, μέτρα μείωσης της ταχύτητας, πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ασφάλειας του στόλου οχημάτων μιας δημόσιας αρχής ή βήματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ή της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων για την ασφάλεια.

Νικήτρια πόλη για το 2020 ήταν το Μπιλμπάο, Ισπανία

Το Μπιλμπάο προσπάθησε να βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην πόλη μειώνοντας το όριο ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα. Τα όρια ταχύτητας μειώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2018 στο 87% όλων των δρόμων της πόλης. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Μπιλμπάο επέκτεινε το όριο ταχύτητας των 30 χλμ./ώρα για να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε επίσης από τις δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του Μπιλμπάο για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και τα βήματα που έκανε για να συμπεριλάβει τους κατοίκους στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων.
https://www.youtube.com/watch?v=AjCW_JQw_PI

Φιναλίστ ήταν επίσης το Ηράκλειο (Ελλάδα)
https://www.youtube.com/watch?v=t9F2wu3qt24

και το Quart de Poblet (Ισπανία)
https://www.youtube.com/watch?v=yvspQTUfPKw