Κυκλοφόρησε το νέο 35ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού “πρΟΤΑση”

Κυκλοφόρησε το νέο 35ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού “πρΟΤΑση” και είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.diaplous-autodioikisi.gr

Όπως σημειώνει και ο εκδότης Κίμων Σιδηρόπουλος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, στο νέο τεύχος του περιοδικού παρουσιάζονται δύο σημαντικές μελέτες αναφορικά με τη θέσπιση και την οργάνωση των ΟΤΑ, ως αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Ο κ. Νικόλαος Θ. Μαυρίκας παρουσιάζει το νομοθετικό έλλειμα που υφίσταται στη δυνατότητα των ΟΤΑ να θεσπίζουν πρωτογενώς, με τα δικά τους αιρετά όργανα, κανόνες δικαίου και αναδεικνύει την αναγκαιότητα της κανονιστικής αυτονομίας της αυτοδιοίκησης. Η κανονιστική αυτονομία των ΟΤΑ συμπλέκεται (άρρηκτα και δομικά) με την ανάθεση σε αυτούς αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητας των δημοτών.

Ο Καθηγητής Γιώργος Χ. Σωτηρέλης διερευνά την προβληματική του ορθού ποσοστού που πρέπει να λαμβάνει ένας δημοτικός εκλογικός συνδυασμός, ώστε να αναδεικνύεται επιτυχών (να εκλέγει τον δήμαρχο και να διοικεί το δήμο) στις δημοτικές εκλογές. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 42% στις αυτοδιοικητικές εκλογές (που ίσχυε με το ν. 3434/ 2006 και εισάγεται εκ νέου με το ν. 4804/ 2021, ο οποίος θεσπίζει το όριο του 43%) αντίκειται σε συγκεκριμένες συνταγματικές αρχές.

Επίσης, στο τρέχον τεύχος του περιοδικού, παρουσιάζεται η υπ’ αριθμ. 1294/2020 απόφαση του ΣτΕ, αναφορικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους, με την παράθεση παρατηρήσεων της Καθηγήτριας Ευγενίας Β. Πρεβεδούρου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται και η υπ’ αριθμ. 1254/ 2020 απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, αναφορικά με τον υπολογισμό των προθεσμιών σε περίπτωση διακοπής της προθεσμίας άσκησης της αίτησης ακύρωσης.

Το τεύχος κλείνει με την παράθεση δύο εγκύκλιων οδηγιών, αναφορικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και το δικαίωμα στην Απεργία.