11ο Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum | [email protected] Health Care”

Διοργανώνεται το 11ο Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum | [email protected] Health Care” την Τρίτη 16, Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ψηφιακή μετάδοση ενώ οι σύνεδροι του θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τη Ψηφιακή Έκθεση των Χορηγών. Το 11ο Συνέδριο “e-Government Forum | [email protected] Health Care” διεξάγεται με την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Επίσης διεξάγεται με την υποστήριξη του ΕΚΤ, του ΣΕΠΕ, του ΣΕΠΒΕ, του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, του ΣΕΚΕΕ και της ΕΕΚΤ.
Το συνέδριο μπορείτε να παρακολουθήσετε στην πλατφόρμα www.e-govforum.gr

Το Πρόγραμμα

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021
09:30 – 09:45: Ψηφιακή Προσέλευση
09:45 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Α΄ Ημέρας
10:00 – 11:30: Παράλληλες Συνεδριάσεις
Ψηφιακή αίθουσα Ησίοδος: Κύριοι άξονες υλοποίησης και ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (α’ μέρος)
Ψηφιακή Αίθουσα Ηράκλειτος: Η ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα (α’ μέρος)
11:30 – 12:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
12:00 – 13:30: Παράλληλες Συνεδριάσεις
Ψηφιακή αίθουσα Ησίοδος: Κύριοι άξονες υλοποίησης και ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (β’ μέρος)
Ψηφιακή Αίθουσα Ηράκλειτος: Η ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα (β’ μέρος)
13:30 – 14:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
14:00 – 15:15: Καταληκτική Συνεδρίαση: Μετέχουν μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και συζητούν σημαντικά θέματα για την στρατηγική και την υλοποίηση έργων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
15:15 – 15:30: Κλείσιμο εργασιών 1ης Ημέρας | Σχολιασμός Συντονιστών

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021
09:30 – 09:45: Ψηφιακή Προσέλευση
09:45 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Β΄ Ημέρας
10:00 – 11:30: Παράλληλες Συνεδριάσεις
Ψηφιακή αίθουσα Ησίοδος: GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια, ως κύριοι παράμετροι σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής (α’ μέρος)
Ψηφιακή Αίθουσα Ηράκλειτος: Στρατηγική και υλοποιήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων στην Ψηφιακή Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (α’ μέρος)
11:30 – 12:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
12:00 – 13:30: Παράλληλες Συνεδριάσεις
Ψηφιακή αίθουσα Ησίοδος: GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια, ως κύριοι παράμετροι σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής (β’ μέρος)
Ψηφιακή Αίθουσα Ηράκλειτος: Στρατηγική και υλοποιήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων στην Ψηφιακή Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (β’ μέρος)
13:30 – 14:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
14:00 – 15:15: Καταληκτική Συνεδρίαση: Μετέχουν μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και συζητούν σημαντικά θέματα για την στρατηγική και την υλοποίηση έργων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
15:15 – 15:30: Κλείσιμο εργασιών 2ης Ημέρας | Σχολιασμός Συντονιστών

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
09:30 – 09:45: Ψηφιακή Προσέλευση
09:45 – 10:00: Έναρξη Εργασιών Β΄ Ημέρας
10:00 – 11:30: Παράλληλες Συνεδριάσεις
Ψηφιακή αίθουσα Ησίοδος: Τεχνολογικές εξελίξεις και Ψηφιακές Υλοποιήσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ψηφιακή Αίθουσα Ηράκλειτος: Διοικητικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας (α’ μέρος)
11:30 – 12:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
12:00 – 13:30: Παράλληλες Συνεδριάσεις
Ψηφιακή αίθουσα Ησίοδος: Οι ΤΠΕ ως κύρια προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και των ψηφιακών υπηρεσιών
Ψηφιακή Αίθουσα Ηράκλειτος: Διοικητικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας (β’ μέρος)
13:30 – 14:00: Digital Break – Επίσκεψη στην Ψηφιακή Έκθεση
14:00 – 15:15: Καταληκτική Συνεδρίαση: Μετέχουν μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και συζητούν σημαντικά θέματα για την στρατηγική και την υλοποίηση έργων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
15:15 – 15:30: Κλείσιμο εργασιών 3ης Ημέρας | Σχολιασμός Συντονιστών