Περισσότερες νομοθετικές εξουσίες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και μόνιμο διάλογο με τους πολίτες προτείνει η ΕτΠ

Το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας απαιτεί μόνιμο διάλογο μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους και σαφή κατανόηση της ανάγκης για μεγαλύτερη οικιοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα από τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, υπό την προεδρία του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, που κοινοποιήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Ιθαγένειας, Διακυβέρνησης, Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων (CIVEX) της ΕτΠ.

Τα αρχικά πορίσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία (HLG) συμπλήρωσαν μια ευρύτερη συζήτηση στη συνάντηση σχετικά με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (Conference on the Future of Europe – COFE). Υπήρξε ευρέως αποδεκτή συμφωνία ότι η τοπική και περιφερειακή διάσταση θα πρέπει να είναι πιο ορατή στις συζητήσεις στο COFE και ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός και η αλληλεπίδραση μεταξύ του ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας για να βελτιώσει η ΕΕ τα δημοκρατικά της διαπιστευτήρια και να πείσει τους πολίτες ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα talking shop. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς σε επίπεδο κυβέρνησης, τα τοπικά θέματα να βρίσκονται πιο συχνά στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ο Herman Van Rompuy είπε στα μέλη του CIVEX: “Πολλές προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν την ενίσχυση του ρόλου του ευρωπαϊκού επιπέδου και της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Πολλά μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο των σημερινών δομών για να ενισχύθούν η ΕΕ και η δημοκρατία και η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα καλύτερης συνεργασίας με εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και φορείς. Η δημοκρατία είναι ένας μόνιμος διάλογος που πρέπει να διεξάγεται μεταξύ πολιτών και εκλεγμένων πολιτικών, μεταξύ των ίδιων των πολιτών και μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών».

Η διασφάλιση ότι η ευκαιρία που προσφέρει το COFE για τη μόνιμη βελτίωση του πολυεπίπεδου διαλόγου και της διακυβέρνησης δεν θα χαθεί, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισης της ΕτΠ στη Διάσκεψη. Ο Mark Speich (DE/EPP), Υπουργός Εξωτερικών για Ομοσπονδιακές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Υποθέσεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής CIVEX δήλωσε: “Η Επιτροπή CIVEX άρχισε να συζητά για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αμέσως μετά την παρουσίαση της πρότασης στα τέλη του 2019 και η Διάσκεψη ήταν στην ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων από τότε. Η σημερινή συζήτηση είναι το αποκορύφωμα του έργου της CIVEX τα τελευταία δύο χρόνια. Εξετάσαμε τις γενικές συνέπειες των συζητήσεων που έγιναν στη Διάσκεψη για την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία και διαμορφώσαμε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Για μια πιο δημοκρατική ΕΕ, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Η Διάσκεψη θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Εκτός από την αντιπροσωπεία της ΕτΠ στο COFE, στη Διάσκεψη εκπροσωπούνται επίσης και ορισμένες ευρωπαϊκές ενώσεις. Ωστόσο, παρά αυτή τη σημαντική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι το μήνυμά τους θα ακουστεί. Η Yordanka Fandakova, Δήμαρχος της Σόφιας, Εκτελεστική Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), είπε στη συνάντηση: “Η Ευρώπη χρειάζεται όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για να εξασφαλίσει βιώσιμη μετασχηματιστική πολιτική. Αυτό συνεπάγεται μια διακυβέρνηση σε μοντέλο εταιρικής σχέσης, αφού όλοι μας – οι πολίτες, οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές είναι μεμονωμένα στοιχεία σε μια κοινή διαδικασία. Το να αφήσουμε ένα διαρκές τοπικό αποτύπωμα στη Διάσκεψη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς και την ικανότητά μας να ενθαρρύνουμε και να διοχετεύσουμε τις δράσεις των πολιτών σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης στις πολιτικές και στα μοντέλα διακυβέρνησης».

Την ευκαιρία που προσφέρει το COFE να καθιερώσει νέα μοντέλα διαλόγου και συζήτησης με τους πολίτες, υπογράμμισε ο Hermano Sanches Ruivo, Αντιδήμαρχος της πόλης του Παρισιού και μέλος του Eurocities: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια μοναδική ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε: επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδέες των πολιτών και να ενισχυθεί η συζήτηση για το πώς θα πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικές κυβερνήσεις στο μέλλον της Ευρώπης. Από αυτήν την άποψη, η Διάσκεψη μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση της συμμετοχής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. “

Ιστορικό

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για τη Δημοκρατία, η οποία υποστηρίζει τη συμβολή της ΕτΠ στη Διάσκεψη, θα παρουσιάσει την έκθεσή της τον Δεκέμβριο. Μερικές από τις συστάσεις του θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο συνέδριο «Μια Ευρώπη που Ενδυναμώνει, Προστατεύει και Παραδίδει: Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολυεπίπεδης Δημοκρατίας» στις 3 Δεκεμβρίου. Η ΕτΠ θα παρουσιάσει την τελική της συμβολή στη Διάσκεψη στην 9η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής Περιφερειών και Πόλεων στις 3-4 Μαρτίου 2022 στη Μασσαλία.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μελέτη με θέμα «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Θέτοντας τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Ανανέωσης» που ανατέθηκε από την ΕτΠ και εκδόθηκε από το London School of Economics. Η μελέτη προσέφερε μια σειρά από πιθανά σενάρια για τη βελτίωση και την ενίσχυση του ρόλου των δήμων και των περιφερειών, καθώς και της ίδιας της ΕτΠ ως θεσμικού εκπροσώπου των δήμων και των περιφερειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ως πιθανά αποτελέσματα από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπη.