Ανασκόπηση των σημαντικότερων Αυτοδιοικητικών ειδήσεων της εβδομάδας 15-21 Νοεμβρίου

Τις παρατηρήσεις που αφορούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας», και ειδικότερα σε ότι αφορά τα προγράμματα « ́Αθληση για Όλους» διατύπωσε η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ την εβδομάδα που μας πέρασε.

Την εβδομάδα που μας πέρασε ξεκίνησε και η λειτουργία της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ» όπου κάθε φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να διενεργεί νόμιμες και έγκυρες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης προανήγγειλε και την δημιουργία ειδικής πλατφόρμας που θα ελέγχει τις διαδικασίες των Πειθαρχικών Συμβουλίων για την επίσπευση ουσιαστικά των διαδικασιών και την έκδοση άμεσων αποτελεσμάτων.

Εκδόθηκε και ΦΕΚ με πρότυπο τεύχος δημοπράτησης με ΣΔΙΤ για τα λιμάνια.

Όπως εκδόθηκε και ΦΕΚ για τον καθορισμό και την διαδικασία, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε με σημαντική συμμετοχή η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις». Στην διαβούλευση γενική διαπίστωση ήταν ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εκσυγχρονισμό του πλαισίου όμως είχαμε και Κοινή Δήλωση 260 οργανώσεων που ασκεί κριτική στην υπερβολική γραφειοκρατία για τις μικρές οργανώσεις.

Είχαμε και την πρώτη από τις ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώνει η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, με θέμα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού».

Βγήκε και σε διαβούλευση το νέο Σχέδιο Νόμου των Πρότυπων Προτάσεων που αποτελεί ένα νέο μοντέλο της σύλληψης και της ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, που θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον Ιδιωτικό Τομέα και αφορά στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων για μεγάλα έργα άνω των 200.000.000 €, σε πρώτη φάση.

Από την περασμένη εβδομάδα είναι διαθέσιμες και οι υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» που επιτρέπουν στους πολίτες να βεβαιώνουν ψηφιακά την υπογραφή τους σε κάθε είδους έγγραφο ή συμφωνητικό.

Ανακοινώθηκε και η κατανομή 1.149 θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2021-22.

Και τέλος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Απογραφή, η ΕΛΣΤΑΤ εξέδωσε απαντήσεις στην διαφαινόμενη ανασφάλεια των πολιτών στο να απογραφούν.