Πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ προωθούν μια φιλόδοξη ατζέντα για την ενέργεια, το κλίμα και το περιβάλλον

Η μετάβαση προς τη μηδενική ρύπανση, το σύστημα EU Emission Trading System (ETS) και ο μηχανισμός Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) να λειτουργούν για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΕΕ μαζί με την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή ήταν τρία από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE στις 23 και 24 Νοεμβρίου. Η συνάντηση φιλοξένησε την τελετή απονομής των Transformative Action Awards 2021. Τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP26 αποτελέσε μέρος των συζητήσεων με τα μέλη που γιόρταζαν το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα με αναφορά στην «επείγουσα ανάγκη για πολυεπίπεδη και συνεργατική δράση» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης .

Στις 23 και 24 Νοεμβρίου, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) μετά την COP26 περιελάμβανε συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο Πόλη της Σκωτίας Γλασκώβη από 31 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2021.

Ο Juan Espadas (ES/PES), δήμαρχος της Σεβίλλης, πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της τοπικής ομάδας εργασίας Green Deal Going της ΕτΠ, δήλωσε: «Η COP26 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την αναγνώριση του ορίου της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C. Ωστόσο, άφησε επίσης πολλά ζητήματα άλυτα. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να εργαζόμαστε από τώρα για αυτά τα ζητήματα και να υποστηρίξουμε τη διαδικασία με σκοπό να καταστεί η COP27 πραγματικά η COP της δίκαιης εφαρμογής με συγκεκριμένα μέτρα χρηματοδότησης, προσαρμογής και απωλειών και ζημιών».

Μια αξιολόγηση των επιτευγμάτων των υποεθνικών κυβερνήσεων στο COP26, που συγκεντρώθηκε στην Local Governments and Municipal Authoritie Constituency, (LGMA), δόθηκε από τον Yunus Arikan, Διευθυντή του ICLEI Global Advocacy και του Global Advocacy και του LGMA Focal Point at the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Τα μέλη της ΕτΠ και ο κ. Arikan συμμερίστηκαν την απογοήτευσή τους για τα αποτελέσματα της COP26 όσον αφορά τη φιλοδοξία για την διαχείριση του κλίματος, η οποία θα μπορούσε να ήταν πιο συγκεκριμένη, και οι πόροι, που θα μπορούσαν να είχαν προσδιοριστεί καλύτερα. Εντούτοις, αναγνώρισαν τα θετικά βήματα που έγιναν από τη Διάσκεψη για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της αύξησης της θερμοκρασίας και την αναγνώριση του θεμελιώδους ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε αυτή τη διαδικασία.

Στις 23 Νοεμβρίου, η συνεδρίαση της επιτροπής ENVE φιλοξένησε επίσης την τελετή του Βραβείου Transformative Action 2021
Το νικητήριο έργο ήταν το «La Titaranya», ένας συνεταιρισμός κατοικιών στην καρδιά της καταλανικής πόλης Valls, στόχος του οποίου είναι η φυσική και κοινωνική αποκατάσταση μιας υποβαθμισμένης γειτονιάς. Το έργο έχει βραβευτεί για την ικανότητά του να διαχέει έναν κοινωνικο-πολιτιστικό, κοινωνικο-οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό στην κοινότητά του. Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

Τα μέλη της επιτροπής ENVE ενέκριναν τα ακόλουθα σχέδια γνωμοδοτήσεων:

«Να λειτουργήσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) και ο μηχανισμός προσαρμογής των συνόρων άνθρακα (CBAM) για τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ», του εισηγητή Peter Kurz (DE/PES). Ο Λόρδος δήμαρχος του Manheim τόνισε ότι: «Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών είναι το πιο επιτυχημένο μέτρο μέχρι σήμερα για τη μείωση του CO2. Ως ενδιαφερόμενο μέρος του πακέτου «Fit For 55», δικαίως επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει τους τομείς των κτιρίων και της κινητικότητας, καθώς μέχρι στιγμής έχουν εξαιρεθεί ξεκάθαρα από τους στόχους εξοικονόμησης CO2. Ωστόσο, σε αυτούς τους τομείς, είναι σημαντικό να δοθεί αποζημίωση στους πληθυσμούς και τις περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την άμεση συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα έσοδα που προκύπτουν από τους διαγωνισμούς. Αυτό θα πρέπει να καταστήσει τον μετασχηματισμό κοινωνικά βιώσιμο στις σχετικές περιοχές.” Το σχέδιο γνωμοδότησης πρόκειται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΕτΠ τον Απρίλιο του 2022.

«Σχέδιο δράσης της ΕΕ: Προς τη μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος», από την εισηγήτρια Marieke Schouten (NL/Οι Πράσινοι). Η δημοτική σύμβουλος του δήμου Nieuwegein, δήλωσε: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν βασική ευθύνη για τη διασφάλιση υγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής νόμων, πολιτικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη ρύπανση. Για τις περίπλοκες αιτίες και επιπτώσεις της ρύπανσης με πιο αποτελεσματική και εστιασμένη συνεργασία μεταξύ των αρχών, ισχυρότερους διοικητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς συμμόρφωσης και πρόσβαση σε δεδομένα και γνώσεις, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης». Το σχέδιο γνωμοδότησης πρόκειται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΕτΠ τον Ιανουάριο του 2022.

«Ισότητα των φύλων και κλιματική αλλαγή: προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», από την εισηγήτρια Kata Tüttő (HU/PES). Η αντιδήμαρχος της Βουδαπέστης δήλωσε: “Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τέτοια πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα όλων των πολιτικών της, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι πολιτικές για το κλίμα έχουν διαφοροποιημένες επιπτώσεις ως προς το φύλο. η Πράσινη Συμφωνία θα είναι καίριας σημασίας και για τις γυναίκες. Η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει συστηματικά την προοπτική του φύλου στην Πράσινη Συμφωνία, από το σχέδιο ανάκαμψης και την κινητικότητα, μέχρι την ενεργειακή φτώχεια και τις θέσεις εργασίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να το πετύχουμε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης». Η γνωμοδότηση πρόκειται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΕτΠ τον Ιανουάριο του 2022. Μπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο γνωμοδότησης εδώ.

Ιστορικό:

Η ΕτΠ δημοσίευσε μια πολιτική δήλωση για την COP26 στις 12 Νοεμβρίου,
η οποία εγκρίθηκε από τα (LGMA), ICLEI – Local Governments for Sustainability, Climate Kic, Regions4, Climate Alliance, COSLA και AER – Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Ενισχύει το μήνυμα του LGMA – της φωνής των δήμων και των περιφερειών στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα – ότι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στη Γλασκώβη θα γίνουν πραγματικότητα μόνο εάν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης συμμετέχουν στην εφαρμογή τους.

Στην COP26, το LGMA, που αποτελείται από τοπικές και περιφερειακές αρχές από όλο τον κόσμο, έχει ζητήσει από τα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου τους στην αναστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς και μια επίσημη θέση στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και την πλήρη αναγνώριση της πολυεπίπεδης συνεργασίας ως προϋπόθεση για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C μέχρι το τέλος του αιώνα. Στη δήλωσή της που δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων και την ημέρα έναρξης του συνεδρίου της Γλασκώβης, το LGMA μοιράστηκε τον οδικό χάρτη της πολυεπίπεδης δράσης Time 4, καλώντας για «μια νέα δεκαετία όπου η πολυεπίπεδη συνεργατική δράση γίνεται η νέα κανονικότητα» για την εκπλήρωση των τους στόχους που τέθηκαν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα του 2015.