Η έλλειψη αστικού πρασίνου σκοτώνει

Χιλιάδες κάτοικοι ευρωπαϊκών αστικών κέντρων χάνουν πρόωρα τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας της έλλειψης χώρων πρασίνου. Σημειώνει με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ της Κ. Μακεδονίας

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), χιλιάδες κάτοικοι ευρωπαϊκών αστικών κέντρων χάνουν πρόωρα τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας της έλλειψης χώρων πρασίνου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν στοιχεία από 1.000 πόλεις σε 33 ευρωπαϊκά κράτη και διαπιστώθηκε ότι αν τα κράτη εφάρμοζαν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κάλυψη των αστικών κέντρων με πράσινο, τότε θα μπορούσαν να αποτραπούν 43.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 30ή θέση ανάμεσα στις 1.000 πόλεις, ενώ θα αποτρέπονταν συνολικά 114 πρόωροι θάνατοι εάν υπήρχαν επαρκείς χώροι πρασίνου, όπως πάρκα, πλατείες και αστικοί κήποι. Σε χειρότερη θέση βρίσκεται ωστόσο άλλη πόλη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα οι Σέρρες, που κατέχουν την τρίτη χειρότερη επίδοση στην κατάταξη θνησιμότητας εξαιτίας των χώρων πρασίνου της.

Παράλληλα η Αθήνα κατατάσσεται στη χειρότερη θέση των ελληνικών πόλεων και συγκεκριμένα στην 18η θέση, καθώς θα μπορούσε να είχε αποτρέψει 1.431 πρόωρους θανάτους, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, η οποία θα απέφευγε ετησίως 245 θανάτους και έπειτα οι Σέρρες, που θα γλύτωναν 25 θανάτους κάθε χρόνο.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: Αξίζει να σημειωθεί ότι το αστικό πράσινο σχετίζεται με ποικίλα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και νοητική υγεία των πολιτών και, κατ’ επέκταση, με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Ακόμη, το πράσινο μειώνει τη ρύπανση του αέρα, την αστική θερμονησίδα και την ηχορύπανση, απορροφά διοξείδιο του άνθρακα μετριάζοντας την κλιματική αλλαγή και διευκολύνει τη σωματική άσκηση, την ψυχαγωγία και τις κοινωνικές συναναστροφές. Σε συνδυασμό με τις επιπρόσθετες ανάγκες σε ελεύθερους χώρους που έχει επιφέρει η πανδημία, είναι μονόδρομος και απόλυτη κοινωνική ανάγκη η αύξηση πρασίνου στην Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ίδια στιγμή το Δίκτυο ICLEI (Local Government for Sustainability προωθεί την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης και της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη μέσω των Σχεδίων Αστικού Πρασίνου και δίνει συστάσεις για την αποφυγή, κενού εφαρμογής.

Για να επαναφέρει συστηματικά τη φύση στις πόλεις, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα καλεί τις πόλεις με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να αναπτύξουν Σχέδια Αστικού Πρασίνου (UGP) έως το τέλος του 2021. Το UGP αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη συστηματική ενσωμάτωση των αστικών πράσινων υποδομών στον αστικό σχεδιασμό στην Ευρώπη. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η υλοποίηση υστερεί. Οι συντάκτες της πρόσκλησης, παρουσιάζουν πέντε συστάσεις που θεωρούν απαραίτητες για την περαιτέρω σύλληψη και λειτουργικότητα των UGP: (1) την ανάπτυξη μιας γενικής στρατηγικής οικολογικού περιβάλλοντος για να μετατραπούν τα Σχέδια Αστικού Πρασίνου σε Επιχειρησιακά Σχέδια.
(2) Μια Στρατηγική Συμμετοχής των Ενδιαφερομένων Μερών και μια αφηγηματική κατευθυντήρια γραμμή του UGP με συνεπή και τακτική ανταλλαγή μηνυμάτων που να επιτρέψει τις επενδύσεις.
(3) Ιεράρχηση σε προτεραιότητα της φύσης και της βιοποικιλότητας έναντι των ανταγωνιστικών χρήσων γης, στα εργαλεία και τους στόχους σχεδιασμού·
(4) δείκτες SMART για την υποστήριξη της τακτικής παρακολούθησης σε σχέση με καθορισμένους στόχους.
(5) Επιχειρηματικά και επενδυτικά μοντέλα καθώς και μηχανισμούς χρηματοδότησης, που να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αμοιβαίου οφέλους και δημιουργίας εσόδων από δράσεις πράσινου οικολογικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τα προτεινόμενα Σχέδια Αστικού Πρασίνου (UGP) και τις συστάσεις