Καταγγελία της Ένωσης Εργοληπτών για την μετατροπή έργων σε προμήθειες

erga13

Επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) καταγγέλλοντας με αφορμή την περίπτωση του Δήμου Νέστου, την πρακτική των Δήμων να βαφτίζουν τα έργα σε προμήθειες προκειμένου να αποφύγουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα η Ενωση αναφέρει:
«Έχοντας, πλέον, εμπειρία πέντε ετών ισχύος του ν.4412/16 και κατόπιν σχετικής έρευνας, η ΠΕΣΕΔΕ έχει εντοπίσει πλείστες περιπτώσεις διακηρύξεων όπου διαπιστώνεται η εξόφθαλμη κατάχρηση του ν.4412/2016 και η κατά το δοκούν διάκριση μίας Δημόσιας Σύμβασης σε Έργο – Προμήθεια – Υπηρεσία από Αναθέτουσες Αρχές. Έχουμε δε απευθυνθεί στο παρελθόν με επιστολές μας στα αρμόδια Υπουργεία για το ίδιο θέμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται, σκόπιμα κατά την γνώμη μας, λανθασμένα ο χαρακτηρισμός μίας Δημόσιας Σύμβασης αντί έργου ως προμήθειας ή υπηρεσίας, που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία βασικών τεχνικών στοιχείων από τα έγγραφα της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η έντεχνη και ασφαλή υλοποίησή της και τον τεχνητό αποκλεισμό των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από τις Διαδικασίες Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης, παρόλο που το πραγματικό αντικείμενο αυτών των συμβάσεων είναι η υλοποίηση τεχνικών έργων.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι σε μία ευνομούμενη χώρα, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν θεσμοί όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Αναθέτουσες Αρχές Δήμων και Περιφερειών αυθαιρετούν και δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις καταπατώντας κάθε κανόνα χρηστής διοίκησης.

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι δημοπρατείται σύμβαση αξίας σχεδόν έξι εκατομμυρίων ευρώ και στα έγγραφα που αποτελούν τον φάκελο της σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνονται βασικά τεχνικά στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως τεχνικές μελέτες, υπολογισμοί και σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, φάκελος ασφάλειας και υγείας έργου κλπ, επειδή ο Κύριος του Έργου, ο Δήμος Νέστου, αυθαίρετα αποφάσισε να χαρακτηρίσει την σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΟΧΙ ΕΡΓΟ. Η μόνη διαδικασία που διασφαλίζει την έντεχνη και ασφαλή υλοποίηση μίας Σύμβασης Έργου είναι αυτή που προβλέπεται με τον ν4412/2016 και όχι η ‘’βάφτισή’’ της σε προμήθεια ή υπηρεσία».

Δείτε εδώ όλη την επιστολή