GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) : ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στην Αθήνα και στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα της GET αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοικτά δεδομένα και στο φυσικό περιβάλλον και στην περιβαλλοντική πληροφορική .
Στη GET υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη της αποστολής της που είναι η «Μεγιστοποίηση της αξίας της Χωρικής Πληροφορίας». Επιδιώκεται σε κάθε οργανισμό που συνεργαζεται με την ως άνω εταιρεία να παρέχεται κοινή επιχειρησιακή εικόνα μέσω της κεντρικής διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας. Οι πελάτες της GET είναι σε θέση να καινοτομούν και να παρέχουν, σύγχρονες ανοικτά προσβάσιμες διαφανείς ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες, που είναι δια λειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς. Το μοντέλο αυτό που εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τυγχάνει ευρείας αποδοχής μεταξύ των πελατών της αφού τεκμηριώνει την επένδυση τους έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω της αποδεδειγμένης υψηλής επισκεψιμότητας και ουσιαστικής χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Οι προτεινόμενες λύσεις διαφοροποιούνται αφού βασίζονται σε ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα, συμβάλλοντας στο διαμοιρασμό της γνώσης και την μείωση του κόστους κτήσης.
Σήμερα, η GET αναγνωριζεται στην Ελληνική αγορά ως ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πολλές εφαρμογές για διάφορους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη δημιουργία και την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες και τις τεχνικές απαιτήσεις των διευθύνσεων των Δήμων.
Όλα τα έργα βασίζονται στη δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχουν κτιστεί διάφορες κάθετες εφαρμογές όπως είναι αυτή της διαχείρισης των πολεοδομικών δεδομένων. Η ΥΓΕΠ παρέχει αυτό που εκτιμάται ότι αποτελεί την ουσία κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού ενός Δήμου και ένταξης τους στην ψηφιακή εποχή και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη να αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα.
Η GET παρέχει την εφαρμογή της διαχείρισης πολεοδομικών δεδομένων σε αρκετούς Δήμους. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Η μεγάλη απήχηση των λύσεων που αναπτύσσεται από επαγγελματίες έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετική υψηλή επισκεψιμότητα και μείωση της ανάγκης κάθε πολίτη να μεταβεί στην έδρα του Δήμου για να πάρει στοιχεία αφού η πρόσβαση γίνεται δυναμικά μέσω υπηρεσιών WMS, WFS.

Απόσπασμα Διανυσματικής Απόδοσης
Αίτημα Χρήσης Γης
Απόσπασμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού


Ενδεικτικά ακολουθούν τα στοιχεία επισκεψιμότητας της λύσης που έχει αναπτυχθεί για το Δήμο Ηρακλείου. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2021 η εφαρμογή έχει δεχθεί 296.158 επισκέψεις ενώ έχει 49.116 μοναδικούς χρήστες.

Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης είναι:
> Βασίζεται σε Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) επομένως ο Δήμος πληρώνει μόνον για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εφαρμογή σε βάθος διετίας καθιστώντας τη λύση εξαιρετικά δελεαστική και οικονομικά.
> Επεκτείνει και αξιοποιεί την υπάρχουσα υποδομή και τα δεδομένα που υπάρχουν και αυξάνει τις θέσεις εργασίας Desktop και πεδίου.
> Παρέχει νέες διαδικτυακές υπηρεσίες προς Μηχανικούς μειώνοντας δραματικά το χρόνο που επισκέπτονται το Δήμο. Οι εφαρμογές ενσωματώνουν αθροιστικά περισσότερα από 12.000 επίπεδα πληροφορίας και 30.000 τεκμήρια (πρωτότυπα διαγράμματα, ΦΕΚ κ.λπ.). Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές
o Χορήγησης/Εκτύπωσης Αποσπάσματος Χρήσεων Γης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,
o Χορήγησης/Εκτύπωσης Αποσπάσματος Σχεδίου Πόλης
o Μητρώου Διαγραμμάτων
o Εκτύπωσης Βεβαίωσης για το επιτρεπτό της χρήσης βάσει του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
o Διασύνδεσης με e-Άδειες (ΤΕΕ))
o Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
> Εναρμονίζει το Δήμο με την οδηγία Inspire και το νόμο 3882/2010.
> Διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα με ενιαίο και διάφανο τρόπο (π.χ. γενικά και τοπικά ρυμοτομικά, πολεοδομικά σχέδια και τροποποιήσεις, όρους δόμησης και χρήσεις, πράξεις εφαρμογής, κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, οικισμούς, αρχαιολογικές ζώνες και άδειες οικοδομής) και εμπλουτίζει την υποδομή με ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα.
> Η λύση μπορεί να φιλοξενηθεί (SaaS) εναλλακτικά και σε απομακρυσμένη υποδομή που προσφέρεται από την εταιρεία.
Σημειώνεται ενδεικτικά, ότι οι παρακάτω Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νικολάου, Αγρινίου, Αθήνας, Αμαρουσίου, Γορτυνίας, Ζίτσας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Ιλίου, Καλαμάτας, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κέρκυρας, Μάνδρας – Ευδυλίας, Νάξου, Παπάγου – Χολαργού, Πειραιά, Πύλης, Ρεθύμνου, Χαλανδρίου, Χανίων χρησιμοποιούν σε διάφορους τομείς λύσεις δημιουργίας Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – GIS που έχουν αναπτυχθεί στην GET, ενώ αναγνωρίζοντας τα ανταποδοτικά οφέλη επαναεπενδύουν στην εξέλιξη αυτών.