Δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5888 Τεύχος 2ο 15 Δεκεμβρίου 2021 η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την «Δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού».

Η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που προσαρτάται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται υποχρεώσεις δήμων, επιχειρήσεων και πολιτών καθώς και οι αρμοδιότητες κατά περίπτωση.

Κατεβάστε από εδώ όλο το ΦΕΚ