Πρόσκληση συμμετοχής «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις»

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η πρόσκληση για τις πόλεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καινοτομίας της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, είναι ανοιχτή έως την 31η Ιανουαρίου 2022.

Η Επιτροπή ανάρτησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνεται στους δήμους για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις ουδέτερες από το κλίμα και έξυπνες πόλεις.

Οι στόχοι της αποστολής είναι να αναδειχθούν 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030 και να διασφαλιστεί ότι αυτές οι πόλεις θα λειτουργούν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας για να μπορέσουν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους έως το 2050.

Η συμμετοχή στην αποστολή θα θέσει τις επιλεγμένες πόλεις στην πρώτη γραμμή καινοτομίας της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην ανάπτυξη λύσεων, οι δήμοι βρίσκονται σε προνομιακή θέση προκειμένου να υιοθετήσουν πρώιμες πολιτικές για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Η διαδικασία, θα τους επιτρέψει να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στις κοινότητές τους όσον αφορά τη μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, χαμηλότερο κόστος ενέργειας και υγιεινότερο τρόπο ζωής για τους κατοίκους.

Η έναρξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε στη Διάσκεψη για τις Ευρωπαϊκές Αποστολές στην Επιτροπή των Περιφερειών και σηματοδοτεί το πρώτο ορόσημο στην υλοποίηση της αποστολής.

Οφέλη για τις πόλεις

Οι πόλεις που θα συμμετάσχουν στην αποστολή, θα προετοιμάσουν και θα εφαρμόσουν μια «Σύμβαση για την πόλη για το κλίμα» που θα συνδημιουργηθεί με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες. Τα οφέλη που θα προσφέρει η αποστολή Cities στις πόλεις περιλαμβάνουν:

Εξατομικευμένες συμβουλές και βοήθεια από μια «Πλατφόρμα Αποστολής», για παράδειγμα για την ανάπτυξη ενός επενδυτικού σχεδίου για την εξεύρεση εξωτερικής χρηματοδότησης
Εξασφάλιση πρόσθετων ευκαιριών χρηματοδότησης και χρηματοδότησης μέσω μιας «Ετικέτας Αποστολής»
Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις πόλεις να συμμετέχουν σε μεγάλες δράσεις καινοτομίας, με πιλοτικά έργα και μέσα ευαισθητοποίησης
Υποστήριξη μέσω των εθνικών δικτύων συντονισμού.
Ευκαιρίες δικτύωσης, μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των πόλεων
Δημιουργία εσωτερικού μηχανισμού και συμμετοχής πολιτών και των τοπικών κοινωνιών για τις κλιματικά ουδέτερες λύσεις.
Υψηλή προβολή – αύξηση του πολιτικού προφίλ και ελκυστικότητα για επενδύσεις και εξειδικευμένους εργαζόμενους

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Οκτώβριο ένα κιτ πληροφοριών για τους Δήμους και μια λίστα με τις συχνές ερωτήσεις που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι δήμοι που θα γίνουν μέρος της αποστολής και στοιχείων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τη λειτουργία της αποστολής.

Επόμενα βήματα

Οι πόλεις καλούνται τώρα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να γίνουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030 ως μέρος της Αποστολής και να υποβάλουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάστασή τους, τις τρέχουσες εργασίες και τα μελλοντικά τους σχέδια όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα.

Οι πόλεις μπορούν να εγγραφούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. Μετά από αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τον κατάλογο των επιλεγμένων πόλεων που θα συμμετέχουν έως τον Απρίλιο του 2022. Οι πρώτες πόλεις θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται για τις συμβάσεις τους για την πόλη για το κλίμα με την υποστήριξη της Πλατφόρμα αποστολής μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ

https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-cities-express-their-interest-become-part-european-mission-100-climate-neutral-and-smart-cities-2030-2021-nov-25_en