Link technologies : Ψηφιακή αναβάθμιση της συνεδριακής αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Η Link Technologies ολοκλήρωσε στις αρχές Δεκεμβρίου με επιτυχία το έργο ”Ψηφιακή αναβάθμιση της συνεδριακής αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου”, του Δήμου Ελευσίνας. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Δημοτικού Συμβουλίου.
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει:

 1. Τη Μονάδα Ελέγχου με δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής και ψηφιακής καταστολής ακουστικής ανάδρασης.
 2. Συνεδριακές συσκευές, οι οποίες θα διαθέτουν σταθερό μικρόφωνο με μακρύ στέλεχος.
 3. Συσκευές Πολυμέσων – Οθόνη touch
 4. Πλατφόρμα υποστήριξης λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου – Εγκατάσταση – Συντήρηση – Εκπαίδευση Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος θα προσδώσει τις παρακάτω δυνατότητες στο Δήμο:
  • Το σύστημα θα παρέχει εξαιρετική αντιληπτότητα ομιλίας.
  • Θα πραγματοποιείται ψηφιακή εγγραφή των συνομιλιών των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για μεγάλο αριθμό συνεδριακών συσκευών σε εσωτερική μνήμη ή/και μονάδα μνήμης USB του συνεδριακού συστήματος (επεκτάσιμο).
  • Ο προεδρεύων θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις συζητήσεις μέσω επιλογών του συστήματος ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων και μετακινώντας τους συμμετέχοντες από τη λίστα αναμονής στη λίστα των ομιλητών.
  • Μέσω της πλατφόρμας υποστήριξης λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου θα υποστηρίζεται η αποτύπωση λίστας θεμάτων διοικητικού συμβουλίου, ιστορικό συνεδριάσεων και αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων, αυτοματοποιημένη αποστολή λίστας θεμάτων στα μέλη διοικητικού συμβουλίου, καταχώρηση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου και συσχέτισης με τα θέματα, καταχώρηση παρουσιών των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Link Technologies ανάπτυξε και προμήθευσε στο Δήμο την πλατφόρμα λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκαταστάθηκε στους υπολογιστές των αρμόδιων τμημάτων που θα διαχειρίζονται τα θέματα και όλοι την λειτουργία του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά, θα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
• Μενού καταχώρησης επόμενων συνεδριάσεων δημοτικών συμβουλίων
• Ιστορικό συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων (ημερολόγιο με τις συνεδριάσεις, τους συμμετέχοντες και τα θέματα αυτών).
• Καταχώρηση λίστας θεμάτων διοικητικού συμβουλίου
• Αυτοματοποιημένη αποστολή λίστας θεμάτων στα μέλη διοικητικού συμβουλίου (ειδοποίηση μέσω mail)
• Το κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή χρήστης με κατάλληλα δικαιώματα, θα μπορεί να μπαίνει στην εφαρμογή και να βλέπει την agenda των θεμάτων του επόμενου διοικητικού συμβουλίου
• Κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου, όλοι οι συμμετέχοντες – μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θα έχουν μπροστά τους προσωποποιημένη λίστα θεμάτων έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, να μπορούν να καταχωρούν σχόλια, παρατηρήσεις, κτλ. για τα θέματα . Τα σχόλια αυτά μπορούν είτε να τα βλέπει μόνο ο χρήστης που τα καταχώρησε είτε να τα βλέπουν συγκεκριμένοι χρήστες της εφαρμογής είτε όλοι (κατ’ επιλογή του χρήστη).
• Καταχώρηση παρουσιών των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Θα υπάρχει μενού που θα καταχωρείται η πληροφορία με τα μέλη του Δ.Σ. που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.
• Καταχώρηση αιτιών απουσίας μελών από το δημοτικό συμβούλιο.
• Καταχώρηση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου και συσχέτισης με τα θέματα αυτού. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται upload έγγραφα που αφορούν σε αποφάσεις συμβουλίου.
• Ιστορικό αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου.
• Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης αυτών. Θα δημιουργηθούν προφίλ χρηστών και χρήστες με διακριτά δικαιώματα πρόσβασης μεταξύ τους.
Η πλατφόρμα εγκαταστάθηκε στις συσκευές πολυμέσων με οθόνη Touch, οι οποίες στην συνέχεια μοιράστηκαν στο κάθε ένα Δημοτικό σύμβουλο.
Αναλυτικά, θα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
• Επιλογή τρέχουσας συνεδρίασης
• Ιστορικό συνεδριάσεων
• Εύρεση θεμάτων συνεδρίασης
• Εμφάνιση μελών συνεδρίασης
• Προσθήκη σχολίων από το κάθε μέλος σε κάθε Δ.Σ
• Εύρεση αρχείων Δ.Σ
• Εύρεση αποφάσεων παλαιότερων Δ.Σ

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της λύση σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:
• Δυνατότητα εφεδρείας (redundancy) καλωδίων και εξοπλισμού.
• Touch screen συσκευή ανά σύνεδρο με λειτουργικό περιβάλλον windows 10.
• Το σύστημα μελλοντικά μπορεί να συνδεθεί με κάμερες IP αυτόματης εστίασης ομιλητή.
• Μελλοντικά το σύστημα θα μπορεί να επεκταθεί ώστε να γίνεται ζωντανή μετάδοση εικόνας και ήχου του Δημοτικού συμβουλίου στο διαδίκτυο.
• Η πλατφόρμα υποστήριξης λειτουργίας είναι πλήρως επεκτάσιμη και θα μπορεί να αναβαθμιστεί στο μέλλον με πρόσθετες λειτουργίες όπως δυνατότητα ψηφοφορίας, πολύ-ψηφοφορίας, η αποστολή λίστας θεμάτων στα μέλη διοικητικού συμβουλίου να γίνεται και μέσω SMS.

Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την ανάπτυξη και παροχή καινοτομικών λύσεων στους τομείς των Έξυπνων Πόλεων και Τηλεματικής, αναβαθμίζοντας καθημερινά τη γνώση και την εξειδίκευση των στελεχών της και διοχετεύοντας τα παραγόμενα αποτελέσματα στη παγκόσμια αγορά.
Η εταιρία στηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εξεύρεση νέων λύσεων τόσο για τις υπάρχουσες όσο και τις μελλοντικές αγορές επενδύοντας σημαντικά στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη (R&D). Δραστηριοποιείται σε πελάτες που προέρχονται από τον χώρο των μεταφορών, της τηλεπληροφορικής και του λογισμικού τηλεμετρίας, στο Δημόσιο τομέα όπως Αστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Δήμους – Νομαρχίες, Διαχείριση Στόλου Ασθενοφόρων, και Ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως Υπεραστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων με Πλοία, Μεταφορά Αγαθών με Βαρέα Οχήματα, Τηλεμετρία κ.α.