Ανασκόπηση των κυριότερων Αυτοδιοικητικών ειδήσεων 3-9 Ιανουαρίου

Την πρώτη εβδομάδα του 2022 εκδόθηκε KYA για πιστοποιητικό που δίνει το δικαίωμα απουσίας από την εργασία λόγω νόσησης.

Είχαμε και τροποποίηση της απόφασης του ΥΠΕΝ που αφορά τον καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών».

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητάει από τους δήμους να προσδιορίσουν 2.500 σημεία για την εγκατάσταση wi-fi.

Είχαμε και την Έναρξη υλοποίησης του καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Βγήκε και σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ανακοινώθηκαν και 1.468 προσλήψεις στους δήμους μέσω ΑΣΕΠ.

Βγήκε και έγγραφο του ΥΠΕΣ με το οποίο ενημερώνει τους δήμους ότι μέχρι τις 15/1/22 θα πρέπει να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το δ΄ τρίμηνο του 2021.

Εκδόθηκε και Προεδρικό Διάταγμα με τον Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Και τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζητάει τη σχολαστική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από την Αθλητική Κοινότητα.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε μέρα μπορείτε στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ να βλέπετε όλες τις καλές προακτικε΄ς των δήμων.