15.000 κρούσματα με το «καλημέρα σας» στα σχολεία

Πάνω από 15.000 είναι τα ενεργά κρούσματα που ανιχνεύθηκαν μέσω self test το βράδυ της Κυριακής στην εκπαιδευτική κοινότητα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας και το βάρος πέφτει στους δήμους καθώς οι χώροι των σχολείων γίνονται εστία μολύνσεων αφού σήμερα φιλοξενούνται εκεί χιλιάδες μαθητές φορείς που δεν ανιχνεύτηκαν.
Οι απολυμάνσεις, τα αντισηπτικά και οι μάσκες είναι τα μόνα μέτρα προστασίας για να μην μετατραπούν τα σχολεία σε χώρους επώασης του ιού.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού κατά του κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας: 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Τις προηγούμενες φορές στους ελέγχους των σχολείων ήταν μικρότερος ο αριθμός, καθώς έκαναν έλεγχο μόνο οι ανεμβολίαστοι, ενώ πλέον και οι εμβολιασμένοι.

Από σήμερα η είσοδος μαθητών και εκπαιδευτικών, εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, γίνεται μόνο με επίδειξη αρνητικού test. Ειδικότερα για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self test θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Θυμίζουμε όμως ότι τα self test είναι ενδεικτικά και όχι 100% αξιόπιστα και εξαρτάται βέβαια και ο τρόπος διενέργειας.

Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει επικαιροποιήσει με τα μέτρα για τα σχολεία και θμίζουμε την τελευταία εγκύκλιο.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι) των σχολείων, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σύμφωνα με την σχετ.(4) Υ.Δ.. Ειδικότερα πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ.
Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση(σχετ. 14) των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι και κάδους απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, την γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις (2 & 3) σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις. Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (π.χ. ετοίμων γευμάτων, φρούτων, κ.α.) τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας. Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς ή/και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους.
Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, επισημαίνουμε την εφαρμογή των ανωτέρω (6 & 7) σχετικών Αποφάσεων & σχετ.(10) εγκύκλιο. Κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται Υγειονομικοί έλεγχοι και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης & προφύλαξης COVID-19 σε σχέση με την λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων:
• Λήψη μέτρων περιορισμού συγχρωτισμού, τήρησης αποστάσεων (π.χ. διαφορετικά διαλείμματα διαγράμμιση σε χώρους σίτισης – κυλικεία, χώρος διανομής τροφίμων σε προγράμματα σχολικών γευμάτων)
• Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στην συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.
• Εφοδιασμός στα σημεία πλύσης των χεριών με αντισηπτικό διάλυμα
• Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς & μαθητές με μέριμνα
για την σχετική εκπαίδευση καθώς και του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε
χώρους σίτισης.
• Τακτικός αερισμός αιθουσών και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων να ακολουθείται η Δ1δ/Γ.Π. οικ. 26635/23.04.20 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας από ιογενείς λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
• Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων
• Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε κατάλληλα σημεία, ενημέρωση του σχολικού
πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης του ιού.
• Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος.
Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κυλικείων & χώρων εστίασης :
Για την προστασία των μαθητών και των εργαζομένων στη σχολική μονάδα θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα κάτωθι μέτρα (σχετ. 2, 3 και 8):
• Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά την διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων).
• Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού (δείτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ) με σαπούνι και ζεστό νερό.
• Χρήση γαντιών μιας χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012), όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής,
• Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης (σχετ. 12) και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης,
• Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής
• Τακτικός & καλός αερισμός του καταστήματος και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων να ακολουθείται η Δ1δ/Γ.Π. οικ. 26635/23.04.20 εγκύκλιος «Λήψη μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας από ιογενείς λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών
μονάδων».
• Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα θα διατίθενται με υγιεινό τρόπο. Τα προϊόντα που διατίθενται μετά από επεξεργασία από το κυλικείο πρέπει να τοποθετούνται σε ατομική χάρτινη συσκευασία.
• Αποφυγή συνωστισμού κατά την διάρκεια του διαλλείματος γεγονός που διευκολύνεται και από τη λειτουργία του σχολείου που θα έχει εναρμονιστεί με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
• Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης) για την
υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών.
• Να υπάρχουν αφίσες σε εμφανή θέση για την σωστή χρήση του αντισηπτικού αλλά και των
μέτρων ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.
Επισυνάπτεται Προτυποποιημένο έντυπο ελέγχου προς διευκόλυνση του έργου των Υγειονομικών Επιθεωρητών (Το ανωτέρω έντυπο δεν είναι περιοριστικό και δύναται να συμπληρώνεται και να επικαιροποιείται).
Τα αποτελέσματα των ελέγχων των χώρων των σχολικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα των σχολικών κυλικείων, καντινών και των χώρων εστίασης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας. Εφιστούμε επίσης την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους χώρους. Τα στοιχεία από τους ελέγχους της αντικαπνιστικής νομοθεσίας να συνυπολογίζονται και να αποστέλλονται επίσης στα συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας αποτελεσμάτων ελέγχων)

Ενημέρωση και για την απόρριψη των self test
Ενημέρωση αναφορικά με τη διάθεση (απόρριψη) αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-COVID -19 μετά την χρήση
16/04/2021
Η διάθεση των οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS – COVID 19 αποτελεί μία ουσιώδη παρέμβαση Δημόσιας Υγείας, η οποία επιδρά συμπληρωματικά στις λοιπές δράσεις του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η έγκαιρη ανίχνευση ολιγο-συμπτωματικών ή ασυμπωματικών πολιτών που είναι φορείς του ιού χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία μέσω του τακτικού και περιοδικού προσυμπτωματικού ελέγχου μειώνονται σημαντικά οι νέες μολύνσεις και περιορίζεται η διασπορά της νόσου COVID -19.

Στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας οι πολίτες οφείλουν να απορρίπτουν τα οικιακά απορρίμματα με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός μεν να μη ρυπαίνεται το περιβάλλον και αφετέρου να μην εκτίθενται σε αυτά οι πολίτες.

Καθόσον ο ιός περιέχεται σε όλες τις εκκρίσεις του οργανισμού, όλα τα απορρίμματα δυνητικά καθίστανται μολυσματικά, π.χ. χαρτομάντηλα, τροφές κ.λ.π.

Oι πολίτες πρέπει να ακολουθούν οδηγίες διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/apovlita-self-test- covid-19/) και συγκεκριμένα:
Αν το self-test είναι αρνητικό:
Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα. Συγκεκριμένα τοποθετείται σε πλαστική σακούλα. Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).
Αν το self-test είναι θετικό:
Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς σε σακούλα καλά κλεισμένη, η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη της. Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).
Τα απόβλητα των self test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις .