Η ΚΕΔΕ παρουσιάζει το έργο PRODESA

H βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις κτιριακές και άλλες υποδομές των ΟΤΑ και η διευκόλυνση της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, θα αποτελέσει το θέμα αναφοράς στο Στρογγυλό Τραπέζι που διοργανώνει η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PRODESA «Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης στη νότια Αττική» στις 17.1.2022, ημέρα Δευτέρα 10.00 – 14.00, μέσω πλατφόρμας Zoom.
Ένας από τους καινοτόμους μηχανισμούς στον οποίο θα επικεντρωθεί η συζήτηση, είναι η χρήση δημόσιων επιχορηγήσεων για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων με όχημα τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Ο συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητος στην πλειοψηφία των έργων που περιλαμβάνουν επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στο κτηριακό κέλυφος εξαιτίας της ιδιαίτερα μεγάλης περιόδου αποπληρωμής που εμφανίζουν. Οι δημόσιες επιχορηγήσεις συμβάλλουν στην μείωση της περιόδου αποπληρωμής κάνοντας το έργο οικονομικά βιωσιμότερο και αποδεκτό για χρηματοδότηση από τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών.

Στο έργο PRODESA πέραν από την ΚΕΔΕ συνεργάστηκαν αποτελεσματικά τέσσερις Δήμοι και συγκεκριμένα οι Αλίμου (Συντονιστής του έργου), Αγίου Δημητρίου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αγίων Αναργύρων Καματερού για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης σε 100 περίπου δημοτικά κτήρια. Τα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης και ένα υποσύνολο τους με μεικτή χρηματοδότηση δηλαδή δημόσια επιχορήγηση και ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω ΣΕΑ.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από το έργο PRODESA είναι σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για τους άλλους δημόσιους φορείς επειδή μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί στον δημόσιο κτηριακό τομέα συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Στην πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια, οι Δήμοι αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες με κυριότερη τον αποκλεισμό των ΣΕΑ ως χρηματοδοτικό εργαλείο από φορείς διαχείρισης δημόσιων επιχορηγήσεων. Ενώ η Κεντρική Διοίκηση έχει θεσπίσει την κατάλληλη νομοθεσία για την προώθηση των ΣΕΑ, εντούτοις η εφαρμογή της συναντά εμπόδια που οφείλονται αφενός στην ελλιπή γνώση της από τους ΟΤΑ και αφετέρου στον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων επιχορήγησης των Δήμων που εμποδίζει τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης μέσω ΣΕΑ.

Τα έργα του PRODESA αποτελούν παράδειγμα για όλο τον Δημόσιο τομέα ειδικά σε μία κρίσιμη περίοδο όπου όλες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δημόσιοι πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τον υπέρογκο προϋπολογισμό που απαιτείται για τις δράσεις μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής. Είναι λοιπόν κρίσιμη η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Το στρογγυλό τραπέζι θα δώσει την ευκαιρία να κατανοηθούν οι δυσκολίες στην εφαρμογή των ΣΕΑ και να παρουσιασθούν προτάσεις για την επίλυσή τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα άλλων δύο σχετικών ευρωπαϊκών έργων “REFINE” και “ESI 2.0” που σχεδιάζονται σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς φορείς θα συζητηθούν προτάσεις για την ώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Οι εγγεγραμμένοι στο Στρογγυλό Τραπέζι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συζήτηση.
Για εγγραφές και σύνδεση zoom πατήστε εδώ : https://forms.office.com/r/f241Gp9DgC

Παράλληλη ζωντανή αναμετάδοση της συζήτησης :

  • σελίδα ΚΕΔΕ στο Facebook : https://fb.me/e/1it7jjVtF
  • κανάλι ΚΕΔΕ στο YouTube : https://youtu.be/qbjKLI803dA
    Πληροφορίες : Χαμακιώτη Δέσποινα, [email protected]

Δείτε το σχέδιο προγράμματος