Η ΕΝΔΙΑΛΕ στέλνει .. “σήμα”!

Στη σήμανση των 40.000 Σημείων Συλλογής Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων προχωρά η ΕΝΔΙΑΛΕ
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) ξεκινά δυναμικά τη χρονιά αναδεικνύοντας με την τοποθέτηση ενός καλαίσθητου σήματος, τα 40.000 Σημεία Συλλογής Α.Λ.Ε. (πρατήρια, συνεργεία και αντιπροσωπίες αυτοκινήτων) τα οποία λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στην ορθή διαχείριση των Α.Λ.Ε.. Σημειώνεται πως ναι μεν η χώρα μας κατακτά την πρώτη θέση σε επίπεδο Ε.Ε., αναγεννώντας το 100% των συλλεγομένων ποσοτήτων Α.Λ.Ε., πλην όμως ένα μικρό ποσοστό τοξικών αποβλήτων εξακολουθεί να μην συλλέγεται και καταλήγει στο έδαφος, με εξαιρετικά βλαβερές επιπτώσεις για το περιβάλλον.
Η σήμανση των Σημείων Συλλογής αποτελεί το πρώτο βήμα του στρατηγικού σχεδίου το οποίο η ΕΝΔΙΑΛΕ θα υλοποιήσει το 2022, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της ανακύκλωσης των Α.Λ.Ε..

Δ/νων Σύμβουλος ΕΝΔΙΑΛΕ: κ.Γεώργιος Δεληγιώργης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, κ. Γεώργιος Δεληγιώργης, δήλωσε σχετικά: «Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, καλώντας τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στο Σύστημά μας να τοποθετήσουν σε ένα ευδιάκριτο σημείο της επιχείρησής τους το σήμα ενίσχυσης της δράσης για την ανακύκλωση των Α.Λ.Ε. Καλούμε επίσης τους πολίτες να επιβραβεύσουν τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτήν την προσπάθεια και να γίνουν μέρος αυτής της Ευρωπαϊκής πρωτιάς της Ελλάδας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να επιτύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη!».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΛΕ

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και από το 2004 λειτουργεί ως το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Αποτελεί τον φορέα που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αναγέννηση των ΑΛΕ.
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα δραστηριότητας σε όλη τη χώρα συνεργαζόμενη σήμερα με 189 Υπόχρεους Διαχειριστές (εταιρείες παραγωγής/εμπορίας και εισαγωγής λιπαντικών), 45 Συλλέκτες (εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ), 8 Εταιρείες Αναγέννησης ΑΛΕ και πλέον των 40.000 καταγεγραμμένων Σημείων Παραγωγής ΑΛΕ από όπου συλλέγονται τα απόβλητα λιπαντικά έλαια. Τέλος, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. λειτουργεί 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες ποιοτικής και ποσοτικής πιστοποίησης, καθώς και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΛΕ.
Website: www.endiale.gr e-mail: [email protected] ΕΝΔΙΑΛΕ | Facebook