Νέα απόφαση έκτακτα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 430 Τεύχος Β’5 Φεβρουαρίου 2022 η απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρί- ου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ