Καταργείται για υπαλλήλους και δημάρχους η εισφορά αλληλεγγύης

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑI, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επιφύλαξη του υπολογισμού του κόστους δήλωσε την πρόθεση του για πλήρη και μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από το 2023.

Η μείωση θα αφορά υψηλόμισθους υπαλλήλους του δημοσίου και αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει να επεκτείνει την εφαρμογή του μέτρου αυτού από το επόμενο έτος σε όλους, ανεξαιρέτως, τους φορολογούμενους, τότε από την 1η-1-2023 και μετά θα πάψουν να επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης:

α) οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ.

β) οι δημόσιοι λειτουργοί, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι δικαστικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί, των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από μισθούς υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

γ) οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

δ) τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημοσίου τομέα, των οποίων οι ετήσιες αποδοχές είναι παρά πολύ υψηλές.

Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει ανασταλεί μέχρι το τέλος του 2022 για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και για τα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες και τα οποία πρόκειται να φορολογηθούν φέτος.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα λάβουν οι πλέον υψηλόμισθοι, δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές, οι δικαστικοί λειτουργοί και τα στελέχη του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (οι γενικοί και ειδικοί γραμματείες, οι επικεφαλής των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Α.Ε. του Δημοσίου).

Η συνολική πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη που θα προκύψει από την πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθεί και η απώλεια εσόδων που προκύπτει ήδη από φέτος και προκύψει και το επόμενο έτος λόγω της κατάργησης της εισφοράς για όσους δεν είναι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και συνταξιούχοι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος θα διαμορφωθεί στο 1,2 δισ. ευρώ για το 2023.