Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics Economy”

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής “One Ocean”, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε η ένταξή της και στην Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics Economy”, από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας ανήγγειλε ότι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κολομβία, η Δημοκρατία της Κορέας, η πόλη του Παρισιού και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσχώρησαν στην Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics Economy”, ενώνοντας τις προσπάθειές τους με 500 υπογράφοντες φορείς και με 250 εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics Economy” -με επικεφαλής το Ίδρυμα Ellen MacArthur και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)- συγκεντρώνει εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. με στόχο την 100% επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση πλαστικών, ώστε να τεθεί ένα τέλος σε όλα τα προϊόντα μιας χρήσης.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία από τις 09 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022. Συγκέντρωσε 41 κράτη, περιφέρειες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, που δεσμεύτηκαν για το κλίμα και για μια κοινή φιλοπεριβαλλοντική ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική.

Στο πλαίσιο της Συνόδου:
 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και οι αναπτυξιακές τράπεζες της Γαλλίας (AFD), της Γερμανίας (KfW), της Ιταλίας (CDP) και της Ισπανίας (ICO), ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στη θάλασσα, δεσμευόμενοι να παρέχουν χρηματοδότηση 4 δις ευρώ έως το 2025.
 22 Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες δεσμεύτηκαν ήδη για τη νέα ετικέτα «Green Marine Europe», η οποία συνεπάγεται πολύ απτά μέτρα προκειμένου να μειωθεί η θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση και να αυξηθεί η ασφάλεια της θαλάσσιας ζωής.
 Η UNESCO δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 80% του βυθού της θάλασσας θα έχει χαρτογραφηθεί μέχρι το 2030.
Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησαν στην Σύνοδο Κορυφής η συνεργάτιδα του Περιφερειάρχη για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Σχέσεις, Ρούλα Κεχρή και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αθανασία Ζωβοΐλη.

«Στην εποχή μας, το ζητούμενο δεν είναι το μηδενικό αποτύπωμα, αλλά το θετικό αποτύπωμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Σε αυτό στοχεύει το σύνολο των περιβαλλοντικών μας πολιτικών και μέσα σε αυτές η συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Δέσμευση “New Plastics Economy”.

»Συμμετέχουμε στη δράση και στη Σύνοδο Κορυφής “One Ocean”, ενώνοντας δυνάμεις με τους κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του κόσμου, αφού το περιβάλλον και οι ανάγκες του δεν γνωρίζουν όρια και σύνορα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.