Οδηγίες ΕΟΔΥ για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

Ο ΕΟΔΥ εξέδωσε εδηγίες για την ενημέρωση των παιδαγωγών και λοιπού προσωπικού των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών της χώρας (και μέσω αυτών και των φιλοξενούμενων παιδιών και των οικογενειών τους) σχετικά με την λειτουργία των Σταθμών κατά την τρέχουσα περίοδο, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή λειτουργία των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 που επικρατούν.
Η συνέχιση της λειτουργίας των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας–που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες– αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα ο ΑΕΟΔΥ, είναι εξαιρετικά σημαντική. Η παρουσία στο Σταθμό είναι σημαντική για την παιδαγωγική διαδικασία, την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι δημιουργικές σχέσεις με τα άλλα φιλοξενούμενα παιδιά και τους διδάσκοντες/παιδαγωγούς, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών, τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η πλήρης λειτουργία του Σταθμού είναι σημαντική και για τους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
Η ασφαλής λειτουργία των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε έναν Σταθμό, να περιχαρακωθεί η διασπορά, ώστε να μειώσει τον αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Κατεβάστε από εδώ το κείμενο