Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 7 – 13 Μαρτίου

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την Παρασκευή 18 Μαρτίου πραγματοποιείται η Συνάντηση Δημάρχων στην Αθήνα.

Την Παρασκευή στις 18 διοργανώνεται και εκδήλωση για τα Αδειοδοτημένα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Στο τελευταίο ΔΣ της ΚΕΔΕ έγινε και η καθιερωμένη ενημέρωση Παπαστεργίου για τις εξελίξεις που τρέχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως είχαμε και σχετικές αποφάσεις από το ΔΣ και παρατηρήσεις.

Την εβδομάδα όμως που μας πέρασε εκδόθηκε και εγκύκλιος για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης.

Κατατέθηκε και νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων.

Όπως εκδόθηκε και Εγκύκλιος για το Σύστημα επιλογής προϊσταμένων στους ΟΤΑ.

Δόθηκε και παράταση της διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών Δόμησης.

Την εβδομάδα που μας πέρασε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη με την οποία συνιστάται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας «Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας».

Σημαντική είδηση αποτέλεσε και ότι η η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, θεωρία γράφων και μηχανική μάθηση, για τον εντοπισμό τεχνητών κατατμήσεων και την εξαγωγή απολογιστικών στοιχείων.

Πραγματοποιήθηκε και η Ημερίδα με θέμα «Ενισχύοντας το σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ»

Βγήκε και Εγκύκλιος για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου των ΟΤΑ

Είχαμε και ανακοίνωση Πέτσα για ένα νέο πλέγμα μέτρων τριών σημείων, προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Σημαντική ήταν και η εισήγηση Παπαναστασίου που έγιναν και προτάσεις της ΚΕΔΕ για την εμπλοκή των Δήμων στο ενεργειακό.

Σημαντική επίσης και η καταδίκη δημοτικού υπαλλήλου για το GDPR

Και τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε την συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και
Με Ημερίδα με θέμα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.