Σεμινάριο Πράσινες προμήθειες με κριτήριο την συμφέρουσα προσφορά

Το Helpdesk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Green Public Procurement (Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις) διοργανώνει το πρώτο από τα τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια του 2022 που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου, ως μέρος της υπηρεσίας Helpdesk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το GPP. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά (MEAT: Most Economically Advantageous Tender). Η Οδηγία της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (2014/24/ΕΕ) ορίζει ότι οι προσφορές πρέπει να κατακυρώνονται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Μπορεί να προσδιοριστεί με βάση την τιμή ή το κόστος μόνο, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως κοστολόγηση κύκλου ζωής, ή με βάση την τιμή μαζί με άλλα στοιχεία, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικά υπεύθυνους παράγοντες (καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας), που συνδέεται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Για να μάθετε πώς να σχεδιάζετε “MEAT-friendly” προσφορές, καθώς και να ακούσετε από πρώτο χέρι καλές πρακτικές, μπορείτε να συμμετάσχετε στο επόμενο Webinar του EU GPP Helpdesk Webinar την Τετάρτη 30 Μαρτίου (10:30 έως 11:45, ώρα Βρυξελλών). Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές.

Speakers:
• Welcome and Introduction from the EU GPP Helpdesk, Enrico Degiorgis, DG Environment, European Commission
• MEAT criterion: legal framework, Abby Semple, Public Procurement Analysis
• Integrating the Sustainable Development Goals in a joint food procurement tender, Betina Bergmann Madsen (City of Copenhagen, Denmark) and Melcijana Salispahic Starcevic (City of Odense, Denmark)
• Procurement of sustainable ICT equipment, Emilia Tufto (City of Stavanger, Norway)

Ημερομηνία & ώρα: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, 10:30 έως 11:45 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ώρα Βρυξελλών)

Διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλοντος) και ICLEI – Τοπική Αυτοδιοίκηση για την Αειφορία

Γλώσσα: Αγγλικά

Εγγραφή & πρόγραμμα: Η εγγραφή εκ των προτέρων είναι απαραίτητη ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Εγγραφείτε επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση: https://iclei-events.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=iclei-events&service=6.

Περισσότερες πληροφορίες

EU GPP Helpdesk
Τηλ: +49 761 368 920
E-mail: [email protected]
Ιστότοπος: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm