Νέα παράταση στα Σ.Φ.Η.Ο.

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικολάου Ταγαρά παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους έως και την 30η.6.2022.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1390 Τεύχος Β’ και συγκεκριμένα αναφέρει:

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) και παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 (Β’ 3131), οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/14.9.2021 (Β’ 4351) και την οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/9.12.2021 (Β’ 5775) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), έως και την 30η.6.2022.