Ξεκινάει Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΛ Αρ. Φύλλου 1427 Τεύχος Β’ 24 Μαρτίου 2022η απόφαση Αριθμ. 28458 Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων

Με την απόφαση εξειδικεύεται το περιεχόμενο και οι όροι της χωρικής και χρονικής υλοποίησης του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και καθορίζονται οι αναγκαίες διαδικασίες και ρυθμίζονται τα συναφή ειδικά, τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα.

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Η πρώτη φάση του Προγράμματος υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής, εκκινεί με την δημοσίευση ΦΕΚ και η Προσωπική Βοήθεια παρέχεται για δύο (2) έτη. Η δεύτερη φάση του Προγράμματος υλοποιείται σε περιοχές εκτός Αττικής και η Προσωπική Βοήθεια παρέχεται για ένα (1) έτος.