Στην κόντρα οι Δήμοι με την ΡΑΕ. Η περίπτωση της Καρύστου

Απέρριψε η ΡΑΕ το αίτημα του Δήμου Καρύστου να ανακαλέσει την άδεια του αιολικού πάρκου της εταιρείας “Σοφράνο Α.Ε.Ε.” με το οποίο η Ελλάκτωρ αναπτύσσει έργα ΑΠΕ στην Εύβοια , που ξεπερνούν τα 450 MW.

Η άδεια αφορά αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 165 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 165 MW, στη θέση «Τσούκα Δεμενίτη – Προφήτης Ηλίας – Λούτσα – Χαλτζάρα – Χρούση – Πυργάρι – Γκορέ – Κούρφα – Ντελίβια», στο Δήμο Καρύστου, στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Ο Δήμος Καρύστου άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης της ΡΑΕ , προβάλλοντας δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των εκτάσεων που προβλέπεται η υλοποίηση των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον ο Δήμος κρίνει πως η απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα ότι παρόλο που τα ζητήματα χορήγησης άδειας αφορούν θέματα δημόσιας ασφάλειας και υγείας, ο Δήμος ουδέποτε έλαβε γνώση για την αίτηση της Σοφράνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμά του για ακρόαση, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ( Ε.Σ.Δ.Α.).

Τι απάντησε όμως η ΡΑΕ, που έχει τεράστια σημασία για την διαδικασία;

Η Αρχή στην ανακοίνωση της αναφέρει πως προχώρησε στην απόρριψη του αιτήματος του Δήμου γιατί:

-το κριτήριο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ουδόλως αξιολογείται στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήσεων χορήγησης άδειας παραγωγής, καθώς η διενέργεια του σχετικού ελέγχου δεν εμπίπτει στις εκ του νόμου αρμοδιότητες της ΡΑΕ. Η ακριβής θέση της μονάδας, καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης αυτής, εξετάζονται και προσδιορίζονται κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, που χορηγείται στον κάτοχο άδειας παραγωγής σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο.

-Για τον δεύτερο λόγο πως η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας μη αναστρέψιμες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Η άδεια που χορηγεί η ΡΑΕ αποτελεί την απαρχή της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, για την οποία απαιτείται η εξασφάλιση διοικητικών εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Τέλος , όσον αφορά την τοποθέτηση του Δήμου Καρύστου, πως δεν ενημερώθηκε για την χορήγηση της άδειας , με αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμα του για ακρόαση. Η ΡΑΕ αναφέρει ότι η αίτηση της εταιρείας αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Αρχής , ούτως ώστε όποιος έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις ενώπιον της Αρχής σε σχέση με την αίτηση που υποβλήθηκε.

Υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται σαφές ότι η ΡΑΕ εφάρμοσε τους προβλεπόμενους όρους και διαδικασίες δημοσιότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και, συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός του αιτούντος τυγχάνει απορριπτέος στο σύνολό του.

Εντωμεταξύ, η “ΣΟΦΡΑΝΟ Α.Ε.Ε.” εξασφάλισε ακόμα μια βεβαίωση παραγωγού αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 35MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 35MW, στη θέση Τσούκκα – Ράχη Σκάλα, του Δήμου Καρύστου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι η ΚΕΔΕ έχει αναθέσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της σύσταση ομάδας νομικών και τεχνικών για να αντιμετωπίσουν οι δήμοι που δεν διαθέτουν τεχνογνωσία αντίστοιχες καταστάσεις.