Βρέθηκε λύση για την κακοσμία κάδων και απορριμματοφόρων

Ένα τεράστιο πρόβλημα για τις δημοτικές αρχές έρχεται όπως φαίνεται να λύσει η αγορά με τα προϊόντα που εγκλωβίζουν και απορροφούν τις μυρωδιές σε κάδους και απορριμματοφόρα. Βασική αιτία διαμαρτυρίας και δυσφορίας των πολιτών ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι. Είτε η διέλευση των απορριμματοφόρων από τις γειτονιές, είτε ουσίες κυρίως τροφίμων που μένουν για αρκετές ώρες στους κάδους χαλάνε στην κυριολεξία και την εικόνα και την προσπάθεια των δημοτικών αρχών που αδυνατούν βέβαια να πλένουν κάδους και απορριμματοφόρα κάθε μέρα.

Η λύση έρχεται από την διατομική γη που είναι ένα ορυκτό φυτικής προέλευσης. Προέρχεται από την συσσώρευση ενός τεράστιου αριθμού απολιθωμένων διατόμων (φυτοπλαγκτόν) που είναι άφθονα στα υδάτινα οικοσυστήματα. Οι σκελετοί των διατόμων εναποτίθενται στον βυθό της θάλασσας και των λιμνών. Σχηματίζονται έτσι, με το πέρασμα των αιώνων κοιτάσματα, τα οποία λόγω γεωλογικών ανακατατάξεων βρίσκουμε σε διάφορα μέρη της γης.

Η μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, η χαμηλή πυκνότητα, η πορώδης φύση και η μοναδική κυψελοειδής δομή του ορυκτού αλλά και η χημική αδράνειά του το καθιστούν την ιδανική λύση για την Απόσμηση. Είναι κατάλληλη και ασφαλής για χρήση π.χ. σε κατοικίες, αποθήκες, βιομηχανίες κτλ.

Είναι πραγματικά εκπληκτικό το αποτέλεσμα που παίρνουμε, αφού στο ένα μέτρο από μια εστία κακοσμίας, δεν ανιχνεύεται ούτε ίχνος.
Το ίδιο αποτέλεσμα δε παίρνουμε και στα εργοτάξια των Δήμων και στις Λαϊκές Αγορές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΗΣ
Η διατομική γη σε σύγκριση με άλλα πετρώματα (Ζεόλιθος) εκτός από το χαμηλό κόστος πλεονεκτεί και στο μεγάλο διάστημα δράσης της, ακόμα και στην περίπτωση διαβροχής της διατηρεί την προσροφητικότητά της, αφού στεγνώσει επανέρχονται όλες οι ιδιότητες της, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του ζεόλιθου. Ο ζεόλιθος στην περίπτωση διαβροχής του χάνει τις ιδιότητες του και μετατρέπεται σε μια μορφή λάσπης χάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του στον τομέα της απόσμησης.
Σε σύγκριση με προϊόντα απόσμησης χημικής προέλευσης, τα οποία πραγματοποιούν απόσμηση μόνο σε συγκεκριμένους ρύπους (καλύπτουν τις οσμές), η διατομική γη δεν κάνει διακρίσεις και δεν καλύπτει αλλά απορροφά όλα τα είδη οσμογόνων ρύπων.
Επιπλέον το γεγονός ότι πρόκειται για φυσικό πέτρωμα, καθιστά τη χρήση της περιβαλλοντικά φιλική, χωρίς να επιβαρύνει την δημόσια υγεία αφού δεν πρόκειται για προϊόν χημικής παρασκευής και μετά το πέρας της δράσης της στην Απόσμηση, μπορεί να απορριφθεί άφοβα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Προϊόντα Ελέγχου Οσμών BIOSMON
Η δράση του προϊόντος οφείλεται στο μηχανισμό της προσρόφησης και την ακόλουθη δημιουργία δυνάμεων Van der Waals που αναπτύσσονται μεταξύ των οσμογόνων και των αιθέριων ελαίων χρησιμοποιώντας, στην προκειμένη περίπτωση, διατομική γη ως αδρανές υπόστρωμα μεγάλης ειδικής επιφάνειας. Εκτός των παραπάνω δυνάμεων χημική αντίδραση/εξουδετέρωση, σύζευξη και συνδυασμός αυτών είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων αλληλεπιδρούν τα οσμογόνα με τα αιθέρια έλαια. Τα προϊόντα απόσμησης της σειράς BIOSMON είναι φυσικά, μη τοξικά και αβλαβή, τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον άνθρωπο. Κύρια συστατικά τους είναι τα αιθέρια έλαια. Τα φυσικά προϊόντα απόσμησης BIOSMON που υπάρχουν στην Ελληνική και διεθνή αγορά από το 2006, αποτελούν συνδυασμούς απορροφητικών πετρωμάτων με αιθέρια έλαια και υγρών μιγμάτων αιθέριων ελαίων με πρόσθετες φυσικές ουσίες. Η λειτουργία των προϊόντων απόσμησης BIOSMON βασίζεται στην προσροφητικότητα λόγω του υψηλού πορώδους τους, εγκλωβίζοντας και εξουδετερώνοντας τις ανεπιθύμητες οσμές όταν έρθει σε επαφή με αυτές. Χρησιμοποιούνται για την Απόσμηση σε:
• Βιολογικούς καθαρισμούς
• Aποχετεύσεις και Χ.Υ.Τ.Α.
• Αντλιοστάσια λυμάτων
• Υγρά και στερεά απόβλητα
• Απορριμματοφόρα και κάδους απορριμμάτων
• Σφαγεία
• Βυρσοδεψεία
• Ψαραγορές
• Χημικά Εργοστάσια
• Χώροι μαζικής εστίασης
• Οικιακές εφαρμογές
Τα προϊόντα BIOSMON συμβάλλουν αποτελεσματικά στην δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε χώρους που αναπόφευκτα όλοι χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, να εργαστούμε και να ζήσουμε.

Μορφές των προϊόντων απόσμησης BIOSMON

α) BIOSMON Στερεό (ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ)
έτοιμο προϊόν

Ειδική θήκη αντιανεμικού υφάσματος με πληρωτικό υλικό Απόσμησης BIOSMON στερεό το οποίο είναι σύνθετο μίγμα αδρανούς πετρώματος (Διατομική γη) υψηλού πορώδους εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα αιθέριων ελαίων.

Περιγραφή Υλικού
Σύνθετο µείγµα αδρανούς πετρώματος (διατομική γη) υψηλού πορώδους εμπλουτισμένο µε εκχυλίσματα αιθέριων ελαίων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μορφή: κοκκώδης µε κοκκομετρία 2-4 mm
∆ιαλυτότητα σε νερό: όχι
Χρώµα: γήινος τόνος
Μυρωδιά: χαρακτηριστική των αιθέριων ελαίων που εμπλουτίστηκε

Ιδιότητες
Αυξημένη προσροφητικότητα και εξουδετέρωση αέριων ρύπων (Μεθάνιο,Υδρόθειο, Μερκαπτάνες κλπ) όταν βρίσκεται σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Χρόνος Ζωής
Η διάρκεια δράσης του προϊόντος είναι µεγαλύτερη των δύο µηνών.

Τρόπος Εφαρμογής

Κάδοι απορριμμάτων
Τοποθετείτε το έτοιμο προϊόν απόσμησης BIOSMON ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ εντός μεταλλικής θήκης την οποία και παρέχουμε διασφαλίζοντας την συγκράτηση του προϊόντος απόσμησης BIOSMON ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ, εντός του κάδου απορριμμάτων για εξουδετέρωση των οσμών.

Απορριμματοφόρα
Σε απορριμματοφόρο βάζουμε 2 ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ και τις κρεμάμε από την πίσω πλευρά του απορριμματοφόρου.

Φρεάτια
Τοποθετείτε συνολικά 1-2 ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ κάτω από τη σχάρα

Βιομηχανίες, Χ.Υ.Τ.Α., Βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια λυμάτων και σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο
Προσαρμόζουμε στην περίφραξη της εγκατάστασης και δημιουργούμε ‘’τείχος απόσμησης΄’’ με ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ σε 2m ύψος σε απόσταση 2-2,5m.
Ο αριθμός ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΩΝ εξαρτάται από την επιφάνεια αλλά και το μήκος της πλευράς στην κατεύθυνση που έχουμε οχλήσεις.

Σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο π.χ. αποθήκες, γραφεία, καταστήματα κτλ.

Περιγραφή Υλικού
Συμπυκνωμένο ελαιώδες υγρό απόσμησης µε εκχυλίσματα αιθέριων ελαίων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μορφή: υγρή
∆ιαλυτότητα σε νερό: ναι
Χρώµα: ανοιχτό καστανό
Μυρωδιά: χαρακτηριστική των αιθέριων ελαίων που εμπλουτίστηκε

Ιδιότητες
Εξουδετέρωση δυσοσμίας αέριων ρύπων

Διαλυτότητα
Η απαιτούμενη διαλυτότητα του υλικού είναι ως και 1% σε νερό (1:100)

Χρόνος ζωής
Η διάρκεια των αποσµητικών ιδιοτήτων του ψεκαστικού διαλύµατος είναι µεγαλύτερη των 15 ηµερών και εξαρτάται από το πορώδες της εφαρµοζόµενης επιφάνειας, τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, την ταχύτητα αέρα και το φορτίο του ρύπου.

Τρόπος Εφαρμογής
Η εφαρµογή των παραπάνω υλικών γίνεται µε ψεκασμό στα σηµεία παραγωγής του ρύπου.

Κάδοι απορριμμάτων
Προσθέτουμε στο καδοπλυντήριο (συνηθισμένος τύπος 4.000 λίτρων νερού μαζί με το απορρυπαντικό), όλο το περιεχόμενο ειδικής συσκευασίας του BIOSMON υγρό (χωρίς πρότερη διάλυση) και πλένουμε τον κάδο απορριμμάτων.

Λαϊκές αγορές, ψαραγορές κτλ.
Διαλύουμε το υλικό Απόσμησης BIOSMON υγρό σε νερό 1:100 και με έναν κλασικό ψεκαστήρα ψεκάζουμε την επιφάνεια που θέλουμε να πετύχουμε Απόσμηση.

Σούπερ μάρκετ, εστίαση, εταιρείες, καταστήματα κτλ.
Διαλύουμε το υλικό Απόσμησης BIOSMON υγρό σε νερό 1:100 και χρησιμοποιείτε για ψεκασμό (με έναν κλασικό ψεκαστήρα) ή 0,5lt του διαλύματος για σφουγγάρισμα στον κουβά σφουγγαρίσματος, μαζί με το απορρυπαντικό σας.
Σε οποιονδήποτε κλειστό ή ανοιχτό χώρο.