Ποιά έργα, μελέτες και προμήθειες χρειάζονται δημοσίευση;

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την 3η έκδοση του Πίνακα αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο”

Δείτε για ποια έργα, μελέτες και προμήθεις και σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές οι δημοσιεύσεις.

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/04/pinakas-Dimosieysevn.pdf