Πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (YEP) 2022

Εάν είστε αιρετός σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ έχετε γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1982 και είστε διατεθειμένος/-η να δικτυωθείτε, να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές, να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις ενωσιακές ευκαιρίες χρηματοδότησης, να συμβάλετε στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, να συναντηθείτε και να συζητήσετε με τα μέλη της ΕτΠ και με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και Ευρωπαίους πολιτικούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σας καλεί να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (ΝΑΠ)!

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εάν:
έχετε λάβει δημοκρατική εντολή ως αιρετός/-ή πολιτικός σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
έχετε γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1982·
δεν είστε τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της ΕτΠ·
έχετε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας·
έχετε συμπληρώσει και υποβάλει το έντυπο της αίτησής σας έως τις 8 Απριλίου 2022.
Οι αιτούντες/-ούσες θα επιλεγούν με κριτήριο την ποιότητα της αίτησης υποψηφιότητάς τους και με μέλημα τη διασφάλιση ισορροπίας όσον αφορά το φύλο, την τοπική και την περιφερειακή εντολή εκπροσώπησης, την πολιτική τοποθέτηση και την εθνικότητα.

Για ποιο λόγο να υποβάλετε αίτηση;
για να δικτυωθείτε με νέους αιρετούς πολιτικούς από άλλες χώρες της ΕΕ και με άλλους πολιτικούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
για να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές με άλλους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς μέσω της πλατφόρμας YEPcommunity.eu·
για να κατανοήσετε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες·
για να κάνετε τη φωνή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ να ακουστεί στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ·
για να ενισχύσετε το κύρος σας στους ευρωπαϊκούς κύκλους.
Επιπλέον, ορισμένοι νέοι αιρετοί πολιτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Περί τίνος πρόκειται;
Το πρόγραμμα YEP 2022 θα συμβάλει στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τρία θέματα, τα οποία θα πρέπει να υποδείξετε κατά σειρά προτίμησης στο έντυπο της αίτησής σας.

  1. Μεγαλύτερη εγγύτητα της Ευρώπης προς τους πολίτες της

Το πρόγραμμα YEP θα σας βοηθήσει να οικοδομήσετε γέφυρες μεταξύ του δήμου ή/και της περιφέρειάς σας και της ΕΕ, θα σας δώσει έμπνευση σχετικά με διάφορες δυνατότητες προώθησης της δημοκρατίας και θα σας δώσει την ευκαιρία να βρείτε τρόπους συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό διάλογο και στα τοπικά δρώμενα.

  1. Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων

Στην εν λόγω θεματική ενότητα, το πρόγραμμα YEP θα σας προσφέρει βαθύτερη αντίληψη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να αντλήσετε έμπνευση από τα έργα άλλων νέων αιρετών και λοιπών πολιτικών, καθώς και μελών της ΕτΠ, και να αποτελέσετε, κι εσείς με τη σειρά σας, πηγή έμπνευσης. Θα πληροφορηθείτε επίσης πώς μπορείτε να συμβάλετε στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την επιδίωξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα.

  1. Συνοχή ως θεμελιώδης αξία

Το πρόγραμμα YEP θα σας δώσει την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρηματοδότηση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και στην ανάπτυξη του δήμου ή/και της περιφέρειάς σας, αλλά και να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές με άλλους νέους αιρετούς και λοιπούς πολιτικούς.

Οι συνεδριάσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, όπου αυτό είναι δυνατό, στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Πότε;
Το πρόγραμμα YEP 2022 θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2023, με προγραμματισμένες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ορισμένες εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές.

Στη συνέχεια, θα γίνετε μέλος (alumni) και θα λαμβάνετε προσκλήσεις για περαιτέρω επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Ακολουθεί προσωρινός κατάλογος δραστηριοτήτων για το 2022. Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν.

Ενδέχεται επίσης να προστεθούν πρόσθετες δραστηριότητες/εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο.

μηνιαίες συνεδρίες δικτύωσης·
συμμετοχή σε συνεδριάσεις των επιτροπών και στις συνόδους ολομέλειας·
συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις·
25 Μαΐου: συνάντηση υποδοχής – υποχρεωτική·
22 Ιουνίου: συνεδρία κατάρτισης με θέμα «Μεγαλύτερη εγγύτητα της Ευρώπης προς τους πολίτες της» – υποχρεωτική·
Σεπτέμβριος: σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων» – υποχρεωτικό·
Σεπτέμβριος: εκδήλωση κατά την εκτός έδρας συνεδρίαση του Προεδρείου·
Οκτώβριος: συνεδρία κατάρτισης με θέμα «Η συνοχή ως αξία» – υποχρεωτική·
10-13 Οκτωβρίου: 20ή Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών, συνεδρίαση του προγράμματος «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» – υποχρεωτική·
Οκτώβριος/Νοέμβριος: Φόρουμ του προγράμματος «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί»·
Νοέμβριος: Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Δημόσιας Επικοινωνίας (EuroPCom).
Πού;
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, ενδέχεται το πρόγραμμα να υποστεί αλλαγές και ορισμένες εκδηλώσεις να ακυρωθούν. Εάν είναι δυνατή η δια ζώσης συμμετοχή στις Βρυξέλλες, θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση;
Για την υποβολή της αίτησής σας, πρέπει να συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο:

Αίτηση συμμετοχής στην κοινότητα YEP– στα αγγλικά

Αίτηση συμμετοχής στην κοινότητα YEP – στα γαλλικά

Πόσο κοστίζει;
Δεν χορηγούνται αποζημιώσεις για τη συμμετοχή σε διαδικτυακές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Εφόσον υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων με δια ζώσης συμμετοχή στις Βρυξέλλες, η ΕτΠ ενδέχεται:

να προβεί σε επιστροφή των εξόδων ταξιδίου·
να καταβάλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση ανά διαμονή, κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου διανυκτέρευσης στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης εξαρτώνται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Εφόσον χρειαστεί, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα εξυπηρέτησης κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες
https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx