Ημερίδα: GET Smart Cities Solutions

Η εταιρία Geospatial Enabling Technologies (GET) σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα “GET Smart Cities Solutions” για την παρουσίαση των λύσεων που παρέχει η εταιρεία υποστηρίζοντας την μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την «Έξυπνη Πόλη».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση απαιτείται εγγραφή εδώ.


Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στην Αθήνα και στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα της GET αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοικτά δεδομένα και στο φυσικό περιβάλλον και στην περιβαλλοντική πληροφορική.
Στη GET υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη της αποστολής της που είναι η «Μεγιστοποίηση της αξίας της Χωρικής Πληροφορίας». Επιδιώκεται σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με την ως άνω εταιρεία να παρέχεται κοινή επιχειρησιακή εικόνα μέσω της κεντρικής διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας. Οι πελάτες της GET είναι σε θέση να καινοτομούν και να παρέχουν, σύγχρονες ανοικτά προσβάσιμες διαφανείς ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες, που είναι δια λειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς. Το μοντέλο αυτό που εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τυγχάνει ευρείας αποδοχής μεταξύ των πελατών της αφού τεκμηριώνει την επένδυση τους έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω της αποδεδειγμένης υψηλής επισκεψιμότητας και ουσιαστικής χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Οι προτεινόμενες λύσεις διαφοροποιούνται αφού βασίζονται σε ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα, συμβάλλοντας στο διαμοιρασμό της γνώσης και την μείωση του κόστους κτήσης.
Σήμερα, η GET αναγνωρίζεται στην Ελληνική αγορά ως ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πολλές εφαρμογές για διάφορους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη δημιουργία και την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες και τις τεχνικές απαιτήσεις των διευθύνσεων των Δήμων.
Όλα τα έργα βασίζονται στη δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχουν κτιστεί διάφορες κάθετες εφαρμογές όπως είναι αυτή της διαχείρισης των πολεοδομικών δεδομένων. Η ΥΓΕΠ παρέχει αυτό που εκτιμάται ότι αποτελεί την ουσία κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού ενός Δήμου και ένταξης τους στην ψηφιακή εποχή και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη να αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να συμμετέχετε στην ημερίδα.
Geospatial Enabling Technologies
Γαβριήλ Χαρ. Μαυρέλλης / CEO
[email protected]