Ασφάλιση για τα αθλητικά σωματεία

Σε συνέχεια των διατάξεων του Άρθρου 42 του Νόμου 4809/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄102/19.06.2021), δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 15/173231/13-04-2022 Εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: “Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των αθλητών/τριών σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, για τον κίνδυνο ατυχήματος.”.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο