Αναστολή της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών

emvolio

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1846 Τεύχος Β’ 14 Απριλίου 2022 η αποφαση Αριθμ. Γ.Π.οικ. 20906 του Υπουργού Υγείας κ. Θ. Πλεύρη για την αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/ 2021 (Α’ 238).
Συγκεκριμένα αποφασίζει: Την αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/ 2021 (Α’ 238), περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλων των φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, για το χρονικό διάστημα από την 15η.4.2022 έως και την 30ή.9.2022.