Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 11-17 Απριλίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε εκδόθηκε απόφαση από το Υπ. Υγείας με σκοπό τον καθορισμό των νοσημάτων, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σε νομοσχέδιο καθορίστηκε και ειδικό τέλος Φυσικού Αερίου υπέρ των Δήμων για το 2021.

Κατετέθηκε και νέα τροπολογία για το ΤΑΠ που τροποποιούν τους όρους για την απαλλαγή από την βεβαίωση από τον Δήμο.

Βγήκαν και 3 δόσεις ΣΑΤΑ ύψους 35,1 εκατομμύρια και βγήκε και η 4η δόση ΚΑΠ για το 2022 ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε συνέχεια των διατάξεων του Νόμου 4809/2021 δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α., για την ασφάλιση των αθλητών/τριών σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Την εβδομάδα που μας πέρασε η Ομοσπονδία Μηχανικών Υπαλλήλων Δημοσίου κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακυρώσεως της με αριθμό 34887/7-02-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς».

Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου υπέγραψε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναρτήθηκε και Διαβούλευση για την 1η Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα.

Και τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε η ΚΕΔΕ με επιστολή του προέδρου ζητά να χρηματοδοτήσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τη δαπάνη των 21 εκ. ευρώ που απαιτούνται για να μπορέσουν οι 143 παράκτιοι δήμοι να αναλάβουν την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών τους για το 2022 ή να ανασταλεί η ισχύς του Π.Δ. 71/2020 μέχρι να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι.