Παράταση στους πρϋπολογισμούς των Δήμων

Με το Άρθρο 6 τροπολογίας σε νομοσχέδιο του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνεται παράταση για την ψήφιση των προϋπολογισμών των Δήμων μέχρι 31/5/2022.

Συγκεκριμένα το άρθο 6 αναφέρει:
Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Ειδικά για το έτος 2022, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2022.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»