Tροποποίηση της Πρόσκλησης για την ευζωία ζώων συντροφιάς

Με απόφαση αρ. ΑΔΑ:ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α20 ο Αν. Υπουργός κ. Στ. Πέτσας κάνει 2η τροποποίηση της πρόσκλησης ΧΧΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

Τροποποιεί την με αριθμ. 78944/27-10-2021 Πρόσκληση ΧΙΙ (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.17241/16-03-22 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) ως προς τα κάτωθι:

Α. Στην Ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ», η παράγραφος 2.2, αντικαθίσταται ως εξής:

Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων ή λοιπών μορφών συνεργασίας δήμων (λ.χ. διαδημοτικές), εφόσον στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για την περίπτωση Α’ της παρ. 2.1., το ποσό της χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησής του. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1.-4.3. του άρθρου 4 της παρούσας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., πολλαπλασιαζόμενο με το πλήθος των Δήμων που συμμετέχουν στην όποια μορφή συνεργασίας.

β) Για την περίπτωση Β’ της παρ. 2.1, το ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4.-4.6. του άρθρου 4 της παρούσας διαμορφώνεται ως το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στα μέλη που συμμετέχουν σε Συνδέσμους Δήμων ή λοιπών μορφών συνεργασίας δήμων, τα οποία παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης ΧΙΙ.

Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Β. Στην Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ», η τελευταία παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2022».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην με αριθμ. 78944/27-10-2021 Πρόσκληση ΧΙΙ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα Τροποποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).