Εγκρίθηκαν 1.670 8μηνες & 11μηνες προσλήψεις στους δήμους

Στο υπουργείο Εσωτερικών υπογράφτηκαν με 4 αποφάσεις συνολικά 1670 προσλήψεις σε διαφορους δήμους. Πρόκειται για προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 έως 11 μήνες και για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αντιτίμου και για υπηρεσίες έναντι αντικαταβολών.

Δείτε στα παρακάτω links τις αποφάσεις

https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/05/1η-Απόφαση-2.pdf

https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/05/2η-Απόφαση-1.pdf

https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/05/3η-Απόφαση-2.pdf

https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/05/4η-Απόφαση-1.pdf