Αναρτήθηκε το 38ο τεύχος του περιοδικού “πρΟΤΑση”

Tο 38ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού “πρΟΤΑση” είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.diaplous-autodioikisi.gr

Στο νέο τεύχος του περιοδικού o κ. Ηλίας Λίτσος παρουσιάζει το σημαντικό έργο που έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την απλούστευση των διαδικασιών της αυτοδιοίκησης, η οποία επιφέρει την αναδιοργάνωση των δομών της και συνοδεύεται από νέα πληροφοριακά συστήματα. Ακολούθως, ο Δρ. Γ.Α. Γεωργίου και ο κ. Γ. Περδικάκης παρουσιάζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το ελεγκτικό έργο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, στο τρέχον τεύχος του περιοδικού, παρουσιάζεται η υπ’ αριθμ. ΣτΕ Ολ 15/2015, αναφορικά με τη διαδικασία κινητικότητας των δημοτικών αστυνομικών και τη μετάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και η υπ’ αριθμ. 2014/ 2020 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με τον προσδιορισμό της έννοιας του δημόσιου υπόλογου.

Το τεύχος κλείνει με την παράθεση δύο εγκύκλιων οδηγιών, αναφορικά με τους κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη νομική υποστήριξη των αιρετών των δήμων

Θυμίζουμε ότι το περιοδικό είναι μια πρωτοβουλία Υπαλλήλων του Υπ. Εσωτερικών με εκδότη τον Κίμωνα Σιδηρόπουλο