Ανασκόπηση της Αυτοδιοίκησης την εβδομάδα 2 -8 Μαϊου

Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε απόφαση του ΣτΕ με την οποία θεωρείται νόμιμη η μη προαγωγή υπαλλήλων που δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Εγκρίθηκαν με 4 αποφάσεις και 1.670 8μηνες & 11μηνες προσλήψεις στους δήμους με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Η νέα απόφαση για τα μέτρα κατά του Κορονοϊού δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και έτσι μπαίνει τέλος και στις τηλεδιασκέψεις.

Διοργανώνεται και βγήκε και το πρόγραμμα της 3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ που ξεκινάει την Πέμπτη στην Ξάνθη.

Το Υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε πέντε παρεμβάσεις για τη θωράκιση των έργων από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης και βέβαια νέο πίνακα αναθεώρησης των τιμών.
Η ΚΕΔΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη.

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα κατασκηνώσεων (όροι και προδιαγραφές) και σε ποιους Δήμους ανατίθεται.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».

Όπως βγήκε και ειδική εγκύκλιος για τις δασικές πυρκαγιές.

Πολύ σημαντικό για την εβδομάδα που μας πέρασε, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη 11 της 29.4.2022 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Τέλος καταγράφονται πολύ σημαντικές οι αντιδράσεις για το κλάδεμα των δέντρων κυρίως στις αστικές περιοχές.