Ενεργοποίηση των χρηστών API στην Διαύγεια

Ο Υπουργός Προεδρίας κ. Κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι από τις 28/04/22, έχει τεθεί σε ισχύ η νέα παραμετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την οποία οι Διαχειριστές ΔΙΑΥΓΕΙΑ του εκάστοτε Φορέα αποκτούν πια το δικαίωμα ενεργοποίησης της δυνατότητας χρηστών να αναρτούν, μέσω διεπαφής προγραμματισμού (χρήστες API).

https://diavgeia.gov.gr/legislationdocs/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΝΟΜΟΙ/14492_2021.pdf