Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

gallia-anotato-dikastirio-

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αποφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τη διαδικασία επιχορήγησης των δήμων και των περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως από απαλλοτριώσεις, από εργατικές διαφορές, από επιστροφή εισπραχθέντων τε- λών και δικαιωμάτων κ.λπ.).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/05/dikastikes_apofaseisFEK.pdf