Ξεκινάει σήμερα το Συνέδριο για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό

Ξεκινάει σήμερα και για τις ημέρες 12-15 Μαϊου 2022, στην Ξάνθη το Πανελλαδικό Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ. Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
(Πράσινη Οικονομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δια Βίου Μάθηση)
Είναι η 3η Συνάντηση

Δημοσιεύθηκε και το τελικό πρόγραμμα

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-1.pdf