7 εκατομμύρια για ναυαγοσωστική κάλυψη των δήμων

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα Επιχορηγούνται 115 Δήμοι με το συνολικό ποσό των 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Το ποσό θα διατεθεί από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Δείτε πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος